Een bevreemdend schouwspel deze namiddag in de Kamer: premier Sophie Wilmès (MR) legde haar regeerverklaring af onder het toeziend oog van de Kamervoorzitter, de fractieleiders en de vicepremiers. Alle andere parlements- en regeringsleden moesten de plenaire vergadering uit veiligheidsoverwegingen volgen via videostream. Eerder vandaag legde de regering-Wilmès de eed af bij de Koning.

Veel verandert er niet. De regering in lopende zaken blijft zitten onder leiding van Sophie Wilmès (MR), maar krijgt het vertrouwen van de oppositie om de coronacrisis aan te pakken. Dat verloopt via een systeem van bijzondere volmachten waardoor de regering wettelijk kan ingrijpen, iets wat normaal enkel het parlement kan doen. Die bijzondere volmachten zullen zich – zo benadrukte Wilmès – beperken tot volksgezondheid, sociale zaken, veiligheid en economie. Voor de overige domeinen blijft ook deze regering in lopende zaken.

Stemt N-VA straks tegen Wilmès?: “Onnodige consequenties op lange termijn”

Het minderheidskabinet krijgt steun van oppositiepartijen PS, sp.a, Ecolo, Groen, cdH en DéFI. Aanvankelijk zou ook de N-VA haar steun aanbieden, maar vandaag gaf fractieleider Peter De Roover aan dat zijn partij donderdag niet het gevraagde vertrouwen zal geven. Dit zou volgens hem “onnodige consequenties op lange termijn” met zich meebrengen. Bij de Vlaams-nationalisten vreest men de ‘Vivaldisering’ van de nieuwe coronacoalitie, of het gewoon verderzetten van die meerderheid na afloop van de bijzondere volmachten.

Want na uiterlijk 3 tot 6 maanden zal Wilmès opnieuw het vertrouwen van het parlement vragen. Tegen die tijd is de coronacrisis hopelijk achter de rug. Niettemin benadrukte de premier dat het “de bedoeling moet blijven op termijn een federale regering te vormen die een parlementaire meerderheid heeft voor een globaal en positief project voor ons land”. 

Federale stoelendans

Hoewel de ministers dezelfde blijven is deze federale regering wel degelijk een nieuwe. Dat heeft als belangrijkste gevolg dat tien ministers, die in lopende zaken ook gewoon Kamerlid waren, nu vervangen moeten worden.

Zo krijgt CD&V-jongerenvoorzitter Sammy Mahdi de zetel van vicepremier Koen Geens. Zijn partijgenoot Bercy Slegers mag straks ook aanschuiven in het federaal parlement. Andere nieuwe gezichten zijn Tania De Jonge en Bram Delvaux voor Open Vld, naast nog zes MR-verkozenen.

Lees ook:

Specialisten stellen bijzondere volmachten in vraag: “Problematisch”

Politiek compromis van zondag vertoont al barstjes