Een rapport van het monitoringcomité komt met een bijstelling van de verwachtingen voor de begroting. Het verdict? De specialisten komen uit op een tekort van zo’n 14 miljard, ofwel bijna 3 procent van het bbp. Bovendien is er weinig verbetering in het vooruitzicht aangezien het rapport nog geen rekening houdt met de economische gevolgen van de coronacrisis.

De stijgende uitgaven en dalende inkomsten doen het gat in de begroting steeds verder uitdijen. Waar de experten van het monitoringcomité een maand geleden nog een tekort van 12 miljard vooropstelden, moeten ze de verwachtingen nu al bijstellen. De regering-Michel maakte van het budget een prioriteit. Hoewel er aanvankelijk successen werden geboekt, staat het gat nu terug op het peil van 2014, toen die regering aantrad.

(Op)lopende zaken

Één van de oorzaken voor het magere budgettaire plaatje is de tax-shift van de Zweedse coalitie. Die verrichting verschoof een aantal lasten, maar blijkt achteraf ook een belastingverlaging in te houden. De hervorming van de vennootschapsbelasting, waarbij onder andere het basistarief naar beneden werd gehaald, schetst een gelijkaardig beeld. De opbrengsten zakten met 844 miljoen, geld dat niet bespaard werd op andere plaatsen. Daarnaast draagt ook de vergrijzing een steentje bij aan het oplopende tekort: de uitgaven voor pensioenen stijgen elk jaar.

Met een regering in lopende zaken die geen ingrijpende maatregelen kan doorvoeren, is het vandaag aan het parlement om de nodige maatregelen te nemen. Met de symbolische grens van 3 procent van het bbp in zicht, gaan ook de alarmbellen bij de Europese Commissie af. Die volgt de Belgische begrotingsmalaise sowieso al met argusogen en tikte ons land al meermaals op de vingers. Bovendien houdt het nieuwe rapport van het monitoringcomité geen rekening met de economische gevolgen van de coronacrisis. Op een verbetering van het budget zal het dus nog even wachten zijn.