Zondag klonken de politieke tenoren nog eenstemmig: de huidige ontslagnemende regering krijgt de bevoegdheid om per besluit de coronacrisis te bezweren. Van die eensgezindheid is luttele uren later geen sprake meer. Kern van het conflict? Sp.a en N-VA zijn van mening dat de regering – hoewel ze over volmachten beschikt met betrekking tot het coronavirus – in lopende zaken moet blijven. PS, MR, Open Vld, MR, cdH, DéFI, Groen en Ecolo menen daarentegen dat we naar een regering met volheid van bevoegdheid moeten evolueren.

Huidig premier Sophie Wilmès kreeg van de vorst de opdracht om een volwaardige regering te vormen, iets wat resulteert in een vertrouwensstemming en regering met volheid van bevoegdheid. Het probleem? De partijvoorzitters hadden gisteren geen akkoord over zo’n doorstart. “Er is duidelijk gezegd dat de regering weer in lopende zaken is als de bijzondere machten aflopen. Er is een akkoord voor volmachten voor drie tot zes maanden om de coronacrisis te bestrijden, maar niet voor iets anders”, citeert De Tijd een sp.a-bron.

Ook bij de Vlaams-nationalisten van de N-VA wil men niet weten van een volwaardige regering-Wilmès. “Er is gisteravond helemaal geen akkoord gemaakt dat er gewerkt zou worden met een doorstart naar een volwaardige regering met een vertrouwensstemming. Alleen over de volmachten was er een akkoord”. klinkt het bij de N-VA.

Momenteel wijst alles in de richting van een handigheidje van Patrick Dewael (Open Vld). Zo stelde het paleis dat uit het verslag van Dewael en Sabine Laruelle (MR) “blijkt dat de ontslagnemende regering over voldoende steun in het parlement beschikt om de dringende problemen die ons land het hoofd moet bieden verder aan te pakken”. Het gevolg? Krijgt de regering-Wilmès inderdaad het vertrouwen van het parlement, dan heeft Dewael de positie van de regering danig versterkt. 

Wat doen de christendemocraten?

In het huidige conflict bezetten de christendemocraten een cruciale positie. PS, MR, Open Vld, Groen, Ecolo, DéFI en cdH hebben niet voldoende zetels om de regering het vertrouwen te geven. Scharen de christendemocraten zich achter sp.a en N-VA, dan blijft Wilmès premier van een regering in lopende zaken. Wel zou de regering dan nog steeds, op basis van de volmachten, de nodige maatregelen kunnen uitwerken voor de coronacrisis. 

Restregering krijgt bijzondere volmachten om coronacrisis aan te pakken