José Happart (PS) staat voor de rechter in een zaak wegens corruptie en ongeoorloofde beïnvloeding. Het parket van Luik eist een celstraf van 20 maanden tegen de politicus. Dat brengt Het Laatste Nieuws.

José Happart is vooral bekend vanwege zijn kwalijke rol in de Belgische taalstrijd. Hij was een prominent figuur in de burgemeesterskwestie in de Vlaamse faciliteitengemeente Voeren. Die gemeente wilde hij uit Limburg scheuren en bij de provincie Luik, en dus ook in het Franse taalgebied, onderbrengen. Zijn anti-Vlaamse houding leverde hem een mooie politieke carrière op in Wallonië, waar hij een vooraanstaand regionalist bleef. Bij de socialisten haalde hij mooie scores en zetelde hij in het Europees Parlement en de Belgische Senaat. Hij was ook nog minister in de Waalse regering en voorzitter van het Waals Parlement.

Op het einde van zijn loopbaan kreeg hij een mooie post als voorzitter van de raad van bestuur van de Aéroport Liège-Bierset, de maatschappij, opgericht door het Waals Gewest, die instaat voor de uitbating van de luchthaven van Luik. Sinds 2016 is hij er ondervoorzitter.

Don Happart 

De luchthavencommissie besliste begin april 2012 om een negatief advies te verlenen voor de verlenging van de toegangsbadge van Happart. Met deze badge had Happart toegang tot alle zones van de luchthaven. Volgens de Federale Overheidsdienst Mobiliteit vormde Happart een gevaar voor de veiligheid op de luchthaven. De FOD Mobiliteit verwees naar de talrijke onderzoeken die tegen Happart liepen voor onder andere corruptie, misbruik van sociale goederen en belangenvermenging en die verband hielden met de luchthaven. Die vele corruptieschandalen leverden hem in Franstalig België de bijnaam ‘Don‘ op.

Happart zou zijn invloed als voorzitter van de luchthaven van Luik hebben gebruikt om ondernemers te bevoordelen. Die zouden in ruil een maîtresse van Happart hebben geholpen bij de bouw van een huis aan bodemprijzen.

Het parket eiste 20 maanden cel voor Happart en celstraffen van 8, 12 en nog eens 12 maanden voor drie andere betrokkenen in het onderzoek. Daarnaast wil het parket dat 73.000 euro van Happart in beslag wordt genomen, 68.000 euro van de maîtresse van de politicus en 300.000 euro van een ondernemer. Happart betwist de feiten en weigerde, in tegenstelling tot andere beklaagden in de zaak, om een minnelijke schikking te betalen.