Volgens de bekende viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) ontwikkelt de overheid een app die moet registreren waar en met wie men is geweest. Dit om een beter zicht te krijgen op de verspreiding van het coronavirus in België. Critici waarschuwen voor het grote privacyrisico. 

Van Ranst maakte donderdag in het VRT-programma ‘De Afspraak’ duidelijk dat er al “vele mensen bezig zijn met een app” om het coronavirus in kaart te brengen. “Dan kan men kijken met de huidige technologie waar men is geweest en met wie men in contact is geweest”, klonk het bij de viroloog. Gaan we dan in België naar Chinese toestanden, waar een applicatie zelfs ‘verdachte personen’ signaleert? Of zoals in Singapore waar gegevens over coronapatiënten online worden gegooid?

Track and trace

Volgens Van Ranst zal het zo’n vaart echter niet lopen. “Men moet daar heel voorzichtig mee zijn, want dat zijn Big Brother-toestanden in het kwadraat”, stelt hij. Wél zouden de plannen uit de koker van de overheid over een aantal weken al uitgerold kunnen worden. Enkel het privacy-aspect blijft een heikel punt. “Dat moet enorm goed bewaakt worden, maar dat is ook afgetoetst met privacy-specialisten”, aldus Van Ranst nog. De app zou onder meer het coronavirus in kaart moeten brengen en mensen sensibiliseren. Zo zou iemand die in contact is geweest met een besmet persoon bijvoorbeeld een melding krijgen van de applicatie.

Ook epidemioloog Pierre Vandamme (UA) pleit voor een ‘track and trace’-toepassing om het coronavirus in kaart te brengen. Hij wil duidelijk maken met wie een besmette persoon in contact is geweest om zo verder die mensen te gaan testen. “Dat moet komen, ik ben er van overtuigd dat de crisiscel dit nu ook aan het uitwerken is”, zei hij op het VRT-journaal.

De Backer (Open Vld): “Mensen kunnen op hun twee oren slapen”

Experts waarschuwen voor het grote risico inzake privacy dat een dergelijke applicatie met zich meebrengt. De vraag is of de stappen die de overheid vandaag neemt in het inperken van de privacy na de coronacrisis nog teruggedraaid kunnen worden. Het beschermen van de privacy “blijft onze hoofdbekommernis”, stelt advocate Magali Feys (AContrario) tegenover VRT NWS. “Innovatie is niet alleen de oplossing die je biedt in de strijd tegen de coronacrisis, maar ook in het kunnen en durven beschermen van de privacy“, stelt ze.

Jurist Matthias Dobbelaere-Welvaert (Ministry of Privacy) ziet het minder rooskleurig in. “Waar we terroristen nooit toegelaten hebben om essentiële vrijheden en rechten in te perken, zien we dat het nu met gezondheid en corona vlotter gaat“, klinkt het bij hem. “Dit is infrastructuur bouwen die nooit meer weggaat, wat men ook zegt. Want de ‘volgende pandemie’ of aanslag loert altijd om de hoek.”

‘Coronaminister’ Philippe De Backer (Open Vld) nuanceert de kritiek. “De databeschermingsautoriteit en privacycommissie zitten mee aan tafel”, zegt hij. “De gebruikte data wordt niet opgeslagen maar meteen vernietigd. We zien ook heel hard toe op anonimisering, dat telecombedrijven er geen misbruik van maken. De mensen kunnen dus op hun twee oren slapen.”

Lees ook:

Overheid keurt ‘sneltest’ voor corona goed