Rusland nam als een van de eerste landen maatregelen tegen het coronavirus. Desondanks blijft één instituut grotendeels buiten schot: de Orthodoxe Kerk. De kerken blijven druk bezocht in Rusland. Dit is deels te verklaren door het idee dat diepgelovigen geen risico lopen op het virus. Vanuit de Kerk zelf zijn initiatieven gekomen – zij het mondjesmaat.

Eind januari 2020 sloot Rusland al de grenzen met China. Andere grensovergangen sloten naarmate het virus zich verspreidde. Hoewel Rusland in isolement trok, bleef het leven in Rusland weinig aangetast. Langzaam begint hier verandering in te komen. Moskou kondigde het sluiten van alle parken en horeca aan op 26 maart. Op 27 maart gaat een landelijke vakantie van een week in om mensen thuis te houden.

(Lees verder onder de video)

De Kerk als uitzondering

Ook de Orthodoxe Kerk heeft richtlijnen ontvangen voor de corona-pandemie, maar die blijken erg soepel. Voorbeelden van maatregelen zijn: handschoenen voor priesters, het verschonen van weiwater en het verschonen van iconen. Desalniettemin blijft het verzamelen van grote groepen mensen in de kerk onaangetast. Met uitzondering van Sint-Petersburg blijft de Orthodoxe Kerk open.

Een belangrijke traditie in de Orthodoxe Kerk is het kussen van iconen. Ook hiervoor zijn richtlijnen ontwikkeld, maar toezicht is er niet. Officieel moet een icoon na iedere kus worden gedesinfecteerd. In de praktijk blijken priesters in de naleving hiervan te verschillen. Sommige priesters leven de richtlijnen strikt na en proberen bezoek aan de kerk te vermijden. Er zijn daarentegen ook ook priesters die geen enkele richtlijn volgen.

(Artikel gaat verder onder de video)

Gevoel van onaantastbaarheid

De Orthodoxe Kerk zit voor veel Russen diep verankerd in hun leven. Juist wanneer slechte tijden op komst zijn, vermeerderen zij hun kerkbezoek. Diepgelovige kerkgangers menen ook onaantastbaar te zijn voor het virus in de kerk. Metropoliet Hilarion stelt zelfs het volgende: “Geen virus of ziekte kan doorgegeven worden door Communie.” Ondanks het risico op besmetting is de kans groot dat de kerken voorlopig open blijven. Het sluiten van kerken ligt door het communistische verleden gevoelig bij de Russen.