Vanaf zaterdag 21 maart kunnen de Open Vld-leden een nieuwe voorzitter kiezen. Een van de kandidaten, Egbert Lachaert (Open Vld), presenteert in zijn boek ‘Puur Blauw’ verschillende gedurfde voorstellen. Zo bepleit hij een uitstel van de kernuitstap, een artikel in de grondwet dat een overheidsbeslag boven de 50% uitsluit, een afschaffing van de Senaat en fiscale autonomie voor de regio’s.

In totaal zijn er zo’n vier kandidaat-voorzitters. De twee grootste kanshebbers? Lachaert en Tommelein. In het algemeen kan men de Oost-Vlaming, die ook op de steun van Vincent Van Quickenborne kan rekenen, tot het donkerblauwe deel van de Open Vld rekenen. Tommelein daarentegen, die zijn carrière begon bij de Volksunie, kiest resoluut voor het centrum. Ook ziet de voormalige Vlaamse minister en huidige burgemeester van Oostende zich als de ‘verbinder’ die zijn partij terug bij elkaar kan brengen. De derde kandidaat,  Brussels kopstuk Els Ampe, profileert zich als de kandidaat van de basis en behoort eveneens tot het donkerblauwe deel van de partij. Naast Lachaert, Ampe en Tommelein is ook Koksijdenaar Stefaan Nuytten kandidaat, een West-Vlaming zonder enige politieke ervaring.

Lachaert bepleit koerswijziging

In zijn boek ‘Puur Blauw’ kiest Lachaert voor andere oplossingen dan huidig voorzitter Rutten. Zo meent hij dat België op dit moment “niet klaar is om alle nucleaire capaciteit af te bouwen in 2025”. Rutten daarentegen bestempelde zo’n twee jaar geleden de kernuitstap als een breekpunt.

Lachaert wijkt ook af van de uitgesproken Belgicistische koers van Rutten. Hoewel de Oost-Vlaming een herfederalisering van bepaalde bevoegdheden weliswaar niet uitsluit, wil hij de regio’s fiscale autonomie verlenen. “Vandaag leven zij van een te vrijblijvende dotatie van de federale overheid. Het budgettair tekort wordt dan de optelsom van wat de federale overheid doet en wat de regio’s doen. Dit leidt tot weinig verantwoordelijkheidszin bij sommige deelentiteiten van de Belgische federatie”, schrijft hij.

Ook van een Belgische kieskring – een van de honderd nieuwe ideeën van Rutten – is Lachaert niet overtuigd. “Er zijn geen nationale partijen meer en hen verplichten lijstverbindingen aan te gaan, lijkt heel erg kunstmatig. Bij de groene en blauwe familie bestaat er nog een stevige band tussen de Vlaamse en Franstalige zusterpartij, maar bij de andere partijen is er bijna geen band meer of is er eenvoudigweg geen tegenhanger aan de andere kant van de taalgrens”, klinkt het.

Wel wil Lachaert de macht van de partijen verminderen. Zo pleit hij voor het afschaffen van de opvolgerslijst en de lijststem. Tevens is hij positief over kleinere kieskringen. “Bij grotere kieskringen gaan partijen vaak op zoek naar bekende namen (familienamen of personen die elders al bekendheid verworven hebben) omdat iemand die bottom-up groeit in een partij niet onmiddellijk rendeert in een grotere kiesomschrijving”, schrijft hij. 

Een van de meest onorthodoxe voorstellen van Lachaert betreffen echter de reactie op een politieke impasse. Is er zes maanden na de verkiezingen geen federale regering met een begroting, dan wil hij dat de Vlaamse en de Waalse Regering verplicht een regering maken, waarbij iedere partij 1 minister krijgt. “Indien die regering geen begroting indient, worden de dotaties aan de gewesten, gemeenschappen, en ook de weddes van alle nationale politici met 20% verminderd”, schrijft hij.

Het volledige manifest kan hier gelezen worden.

Lees meer:

Rutten geen kandidaat Open Vld-voorzitter