“Waarom gaf Maggie De Block 3 miljoen FFP2-maskers op?”, kopt het Franse tijdschrift Paris Match zaterdag. Het weekblad kon documenten inkijken waaruit blijkt dat de Belgische minister van Volksgezondheid vorige week op het laatste moment een bestelling van 3 miljoen FFP2-mondmaskers en 10 miljoen chirurgische maskers aan zich voorbij liet gaan “in verdachte omstandigheden”.

Volgens de documenten van Paris Match werd het Waalse bedrijf Pharmasimple aangezocht voor een bestelling mondmaskers ter waarde van 30 miljoen euro. In tegenstelling tot Mahmüt Oz, de voormalige partijgenoot van De Block die België zou hebben opgelicht met een bestelling mondmaskers, is Pharmasimple een minder kleine garnaal. Het Waalse bedrijf dat actief is in de retail van farmaceutische consumentengoederen is beursgenoteerd en draait een omzet van vele miljoenen.

Turkije

De bestelling met een prijskaartje van zo’n 30 miljoen euro dateert, zo blijkt uit de documenten, van 19 maart en zou binnen 7 dagen geleverd moeten worden. Op 20 maart krijgt het bedrijf echter het bericht van het kabinet-De Block dat de deal niet doorgaat. de FOD zou een andere “betrouwbare en stabiele” leverancier hebben gevonden.

“Gedurende het hele weekend hebben we geprobeerd te begrijpen wat er is kunnen gebeuren via contacten met de verschillende verantwoordelijken bij de FOD Volksgezondheid en het kabinet”, doet Pierre-Yves Dauvister, directeur communicatie bij Pharmasimple, zijn verhaal. “We hebben zelfs voorgesteld dat een deskundige van de FOD Volksgezondheid naar Turkije zou gaan om de beschikbaarheid en de conformiteit van de voorraad zelf te controleren. We stonden klaar om hem te vergezellen, het was nooit meer dan drie uur vliegen vanuit Brussel.”

Voorschot

Volgens het kabinet-De Block hield Pharmasimple zelf zich niet aan de gemaakte afspraken. Zo had het bedrijf voorgesteld om nog 2 miljoen extra FFP2-maskers te leveren en vroeg de leverancier vanuit Turkije een voorschot van 50%. Volgens Dauvister was het echter perfect mogelijk om het voorschot met een kredietbrief te regelen. Daarnaast tonen de documenten van Paris Match aan dat De Block haar akkoord al had gegeven voor de bijkomende 2 miljoen FFP2-maskers. Ook zou de financieel directeur al akkoord zijn gegaan met de betaling van het voorschot. Dauvister voegt er nog aan toe dat de hoogte van het voorschot niet uitzonderlijk is gelet op de huidige schaarste aan mondmaskers. “We moeten ons ervan bewust zijn dat er op dit moment geen serieuzere leverancier in de wereld akkoord gaat om zulke grote hoeveelheden maskers te verkopen zonder een minimale voorafgaande financiële garantie”, stelt hij.

De 3 of 5 miljoen maskers van Pharmasimple zijn in ieder geval niet geleverd. Wie België vandaag dan wel voorziet van FFP2-maskers blijft onduidelijk. Volgens het kabinet-De Block werden deze week één miljoen FFP2-maskers geleverd. De helft daarvan zou al verdeeld zijn. Zaterdag verwachtte men nog eens een levering van 175.000 maskers. Samen is dat nog altijd flink minder dan de bestelling van 3 of 5 miljoen maskers bij Pharmasimple, die al geleverd hadden kunnen zijn. Michaël Willems, CEO van het Waalse bedrijf, betreurt dat hij geen steentje heeft kunnen bijdragen aan het bestrijden van de coronacrisis. “Als een ander bedrijf de bestelling heeft ontvangen en maskers heeft kunnen leveren in onze ziekenhuizen, dan ben ik daar oprecht blij mee”, zegt hij. “We werkten als gekken om deze voorraad te krijgen. Het is jammer dat het op deze manier is afgelopen.”