Om te verzekeren dat de gevangenissen coronavrij blijven, krijgen 306 gedetineerden verlengd penitentiair verlof. In plaats van 36 uur moeten ze nu twee weken niet naar de gevangenis terugkeren. Al die gevangenen waren ook voor de coronacrisis al bezig met hun re-integratie in de samenleving, schrijft Het Nieuwsblad woensdag.

Ook het gevangenispersoneel vreest voor de gevolgen van het coronavirus. Dinsdag werd in de gevangenis van Turnhout nog een coronabesmetting vastgesteld bij één van de gedetineerden. Ook in Bergen stelde men één geval vast. Ter bescherming van het personeel en de gevangenen werden al enkele maatregelen genomen. Zo werden het bezoek, uitgaansvergunningen en nieuwe penitentiaire verloven al opgeschort.

Geen ‘zware jongens’

Het Gevangeniswezen heeft daar nu een bijkomende maatregel aan toegevoegd. 306 gevangenen krijgen een verlengd penitentiair verlof. Ze moeten niet naar de gevangenis terugkeren zolang de coronacrisis aanhoudt. Volgens woordvoerster Kathleen Van De Vijver gaat het om gedetineerden die al een positieve evaluatie hebben gekregen voor hun reclassering in de maatschappij. “De gedetineerden in kwestie hebben buiten de gevangenis een opvangplaats waar ze tijdelijk terechtkunnen. In plaats van 36 uur tijdens een gewoon penitentiair verlof mogen zij nu buiten tot 5 april”, klinkt het bij haar.

Tussen de geluksvogels die langer verlof krijgen, zouden geen zware jongens zitten. Zo konden gedetineerden met een veroordeling voor terrorisme, zedenfeiten of met een straf boven de tien jaar, geen aanspraak maken op de gunst. “Tijdens hun vrijheid moeten die gedetineerden dezelfde voorwaarden ondergaan als een gewone burger”, benadrukt Van De Vijver nog. “En dat is dus zo veel mogelijk thuisblijven en de coronarichtlijnen opvolgen.”

Van de 306 gedetineerden zijn er 103 in Vlaanderen opgesloten, 160 in Wallonië en 43 in Brussel.