De voorbije 24 uur werden in ons land 13 nieuwe overlijdens en 342 nieuwe besmettingen van het coronavirus vastgesteld. Dat brengt het totaal op respectievelijk 88 dodelijke slachtoffers en 3.743 besmettingen, al is dat cijfer – nogmaals – een onderschatting. 

In ons land verblijven momenteel 1.643 mensen met het coronavirus in het ziekenhuis. Dat aantal nam de afgelopen 24 uur toe met 290 patiënten. Van die ruim 1.640 patiënten liggen er 322 op intensieve zorgen. Omdat dat aantal snel toeneemt, zullen er op korte tijd 800 nieuwe bedden op intensieve afdelingen bijkomen. 

De dodentol in ons land staat momenteel op 88, het aantal vastgestelde besmettingen op 3.743. Het werkelijke aantal is veel hoger en neemt nog dagelijks toe, maar de groei neemt af. “We hebben het virus bij het nekvel, het is belangrijk dat we nu niet lossen”, aldus viroloog Steven Van Gucht, hoofd van het wetenschappelijk comité rond corona. Toch waarschuwt hij niet te snel victorie te kraaien. “De komende weken zullen zeker zwaar worden. Niet in het minst voor onze gezondheidswerkers. Het is belangrijk de maatregelen op te volgen.”