Een sudderend conflict met betrekking tot Kazerne Dossin escaleerde vandaag. De achterliggende vraag: moet de plaats vanwaar in de Tweede Wereldoorlog zo’n 25.844 mensen werden gedeporteerd vooral in het teken staan van de Shoah of kan van daaruit de brug worden gemaakt naar actuele mensenrechtenschendingen? Volgens de negen opgestapte professoren legt de Raad van Bestuur van Kazerne Dossin een te sterke nadruk op het luikt herdenking ten koste van het luik mensenrechten. N-VA-Kamerlid Michael Freilich is daarentegen tevreden met hun vertrek. “Wat hebben ze bijgedragen? In ieder geval hebben ze geen wetenschappelijke rapporten geschreven. Ze hebben vooral commentaren gegeven in kranten. Het is daarom beter dat ze opstappen”, citeert Het Nieuwsblad het N-VA-Kamerlid.

Er is al langer onrust met betrekking tot Kazerne Dossin. Zo resulteerde de weigering om Pax Cristi een prijs te laten uitreiken aan Brigitte Herremans nog tot het ontslag van Christophe Busch. Ook toen draaide het conflict over de vraag of de plaats voornamelijk betrekking heeft op de herdenking van de Holocaust, of breder draait om alle mensenrechtenschendingen. Na het ontslag van Busch menen de professoren dat “de wetenschappelijke invulling van het luik Mensenrechten niet meer noodzakelijk wordt gegarandeerd”. Tevens hekelen ze volgens De Morgen de “grove en eerloze wijze” wijze waarop Herremans aan de deur werd gezet.

“Het is voor ons evident dat Kazerne Dossin, als plaats van herinnering, niet het terrein kan zijn waarop de huidige politiek van de Staat Israël wordt geagendeerd. We mogen immers niet de indruk wekken dat we uitgerekend op deze plaats, de 25.000 Joodse slachtoffers die daar worden herdacht, zouden instrumentaliseren in een politiek conflict waar zij niets mee te maken hebben”, citeert Knack uit de brief van de professoren.

Hun conclusie? “Wij kunnen, met de bestaande structuren van Kazerne Dossin, niet op aanvaardbare en wetenschappelijk verantwoorde wijze in dit Comité zetelen”. “Indien we blijven zetelen zonder concrete garanties dat wij in de toekomst de missie van Kazerne Dossin kunnen bewaken, legitimeren we feitelijk door onze aanwezigheid de recente en huidige keuzes. We vinden de oorspronkelijke missie van Kazerne Dossin te kostbaar om dat zomaar passief te aanvaarden”, aldus de academici.

Freilich: “Wat hebben ze bijgedragen?”

Volgens Freilich is Herremans een controversieel figuur. “Ze verspreidt eenzijdig informatie, die aankomt bij heel veel jongeren. Moet die prijs dan per se in Dossin uitgereikt worden? Daarmee stoot je heel de Joodse gemeenschap tegen de borst. Ik denk dat er genoeg andere plekken zijn”, klinkt het.

Het ontslag van enkele toonaangevende professoren – zoals Prof. dr. Bruno De Wever (UGent) en Prof. dr. Herman Van Goethem (rector UAntwerpen) – doet Freilich niet al te veel. “Wat hebben ze bijgedragen? In ieder geval hebben ze geen wetenschappelijke rapporten geschreven. Ze hebben vooral commentaren gegeven in kranten. Het is daarom beter dat ze opstappen”, citeert Het Nieuwsblad het N-VA-Kamerlid.

Volgens Freilich moet er meer respect worden opgebracht voor de plaats “van waaruit onder anderen mijn grootvader en vele andere Joden werden gedeporteerd”. “De Joodse gemeenschap vraagt daarom rekening te houden met gevoeligheden. Het gaat tenslotte om een Holocaust-museum”, klinkt het bij Freilich.