De christendemocraten laten, onder het voorzitterschap van Joachim Coens, de eis om een Vlaamse meerderheid (en dus de betrokkenheid van de N-VA) nog niet vallen.“Wat ik niet begrijp, is dat het zeer moeilijk blijkt om alle partijen rond de tafel te krijgen. En dat ligt vooral aan de weigeringen bij partijen langs Franstalige kant”, verklaarde de christendemocraat volgens BELGA.

CD&V is het laatste blokje dat paars-groen+ (soms ook omschreven als een ‘Vivaldi-coalitie’) nodig heeft. Het probleem? Een dergelijke constructie heeft geen Vlaamse meerderheid en de twee grootste partijen (N-VA en Vlaams Belang) zouden aan de kant staan. Hoewel de christendemocraten in principe een Vlaamse meerderheid blijven eisen, organiseerde de partij een bevraging bij de leden over het onderwerp. Dit omdat de druk op de partij – en dan vooral langs Franstalige zijde – enorm toenam.

Voorzitter Joachim Coens kaatste vanmorgen volgens BELGA de bal terug naar de Franstalige partijen. “Wat ik niet begrijp, is dat het zeer moeilijk blijkt om alle partijen rond de tafel te krijgen. En dat ligt vooral aan de weigeringen bij partijen langs Franstalige kant”, stelt Coens. De grote ‘boeman’? Ecolo. Die zouden volgens de CD&V-voorzitter “zelfs niet met N-VA aan dezelfde tafel willen zitten”.

De druk op de christendemocraten om toch maar van koers te veranderen kan Coens niet smaken en is volgens hem “sterk overdreven”. “Men spreekt nu over urgentie. Die ligt volgens mij niet bij het coronavirus, maar bij de bevolking. Als dan in het kader van zelfs maar een informatieronde men niet aan tafel wil komen, en niemand dan druk zet op de Franstaligen, dan vind ik dat een beetje bizar”, citeert BELGA de CD&V-voorzitter. 

Wat willen de christendemocraten?

Coens ziet in een afspiegelingscoalitie, waarbij de gewestelijke regeringen een federale regering maken, de oplossing. Dit resulteert evenwel opnieuw in de betrokkenheid van de N-VA. “Vandaag stellen we vast dat iedereen met elkaar moet overleggen. Die verstandhouding uit het oog verliezen, lijkt mij niet verstandig. Als je stabiliteit in dit land wil, moet er goed overlegd kunnen worden tussen de verschillende meerderheden in de verschillende regeringen”, meent Coens.

Tegelijkertijd pleiten de christendemocraten bij monde van vicepremier Koen Geens voor een nieuwe staatshervorming. Geens wil dat België “opnieuw performant wordt” en daarvoor is volgens hem in de eerste plaats een staatshervorming nodig. “Zeggen dat er nu belangrijkere dingen te doen zijn, daar houd ik niet van”, zei hij nog. “Het dringende en het belangrijke moet je in het leven altijd samen doen, want anders kom je alleen tot het dringende”, klonk het bij Geens.

Lees meer:

Geens legt nieuwe staatshervorming op tafel: “Opnieuw performant worden”