In een interview met Le Soir stellen CdH-voorzitter Maxime Prévot en DéFI-voorzitter François De Smet voor om een Vivaldi-coalitie op de been te brengen zonder CD&V. “We hebben geen noodregering nodig, maar wél nood aan een regering”, luidt het. Zo’n ‘mini-Vivaldi’ zou de drie grootste partijen van Vlaanderen (N-VA, Vlaams Belang en CD&V) uitsluiten.

Hoewel CdH amper 5 zetels vertegenwoordigt in de Kamer en DéFI met 2 zetels nog veel minder, slaan ze de handen in elkaar om een federale regering mogelijk te maken. De twee partijen zien hun voorstel als enige uitweg uit de impasse aangezien PS en N-VA niet te overtuigen zijn om samen te werken en CD&V tot dusver pleitte voor een regering met Vlaamse meerderheid. “Ons aanbod is constructief”, stelt Prévot. “Een maand na de verkiezingen zou onze demarche arrogant zijn geweest”, gaat De Smet verder. “Maar ze is nodig en legitiem na 9 maanden.”

Nieuwe verkiezingen? “Het minst wenselijk”

De twee willen niet noodzakelijk samen in een federale regering stappen. Dat is ook niet per se nodig aangezien paars-groen met CdH 80 van de 150 zetels vertegenwoordigt en paars-groen met DéFI 77. Wel zullen ze elkaar geen strobreed in de wegleggen. Zo spraken ze af dat de partij die niet in een regering zou stappen zich zal onthouden bij de vertrouwensstemming over de nieuwe regering. “Zo kan een regering met volle bevoegdheid rekenen op 82 zetels in de Kamer”, aldus de DéFI-voorzitter.

Strategisch gezien denken Prévot en De Smet dat hun voorstel een kans maakt vanuit het idee dat de overige partijen in ieder geval niet naar de stembus willen. Nieuwe verkiezingen zijn volgens de CdH-voorzitter het “minst wenselijk”. Het voorstel van de twee voorzitters van een ‘mini-Vivaldi’-regering zou wel de drie grootste partijen van Vlaanderen (N-VA, Vlaams Belang en CD&V) uitsluiten.