Eerste minister in lopende zaken Sophie Wilmès (MR) haalt scherp uit naar de Joodse karikaturen op Aalst Carnaval. “Hoewel Aalst Carnaval veel méér is dan dat, doen deze feiten toch afbreuk aan onze waarden en de reputatie van ons land”, klinkt het in een persbericht in naam van de federale regering.

“De federale regering wenst eraan te herinneren dat België een democratie is die stoelt op fundamentele vrijheden, waaronder de vrijheid van meningsuiting. Deze fundamentele waarde impliceert onder meer de vrijheid om te bekritiseren, te blasfemeren en te karikaturiseren. De regering erkent ook dat carnaval van oudsher een cultureel feest is dat al eeuwenlang een katalyserende sociale functie heeft in onze samenleving”, aldus Wilmès.

“Het gebruik van referenties en stereotypen die gemeenschappen en bevolkingsgroepen stigmatiseren op basis van hun afkomst, leidt tot verdeeldheid. Het brengt het samenleven in gevaar. Zeker als het gaat om bewuste en herhaalde acties.”

Internationale kritiek

Het komt nu aan de bevoegde instellingen en Justitie toe om na te gaan of er zondag inbreuken op de wet zijn geweest naar aanleiding van Aalst Carnaval, aldus de ontslagnemende premier nog. Het persbericht komt er na internationale kritiek op het volksfeest en met name op de Joodse karikaturen die dit jaar opnieuw van stal werden gehaald.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) liet zondag tegenover VTM Nieuws optekenen dat censuur hier niet op zijn plaats is. Hij liet wel verstaan dat het de volgende editie misschien beter zou zijn om ook met anderen te lachen.