Geschiedenislessen in middelbare scholen bevatten wel degelijk voldoende leerstof over het koloniaal verleden en slavernij. Dat blijkt uit onderzoek van het Historisch Nieuwsblad en meldt De Volkskrant. De VN had kritiek geuit dat er te weinig aandacht was voor de donkere bladzijdes uit onze geschiedenis, maar dat blijkt dus allesbehalve het geval te zijn. 

“De laatste jaren klinkt er veel kritiek op het geschiedenisonderwijs”, stelt het Historisch Nieuwsblad in haar rapport. Tendayi Achiume, VN-rapporteur voor xenofobie, stelde vorig jaar tijdens een bezoek aan Nederland dat er vaker moet worden stilgestaan bij bijvoorbeeld kolonialisme, het slavernijverleden en tradities als Zwarte Piet. Dit zou discriminatie moeten tegengaan en moet ervoor zorgen dat mensen met migratieachtergrond zich hier meer welkom voelen, klonk het. 

Koloniaal verleden en slavernij wel degelijk belangrijk

Het Historisch Nieuwsblad besloot te onderzoeken of er inderdaad een tekort aan aandacht wordt geschonken aan deze thema’s, maar kwam tot de vaststelling dat dit allesbehalve het geval is. Zo heeft 9 percent van de leerstof geschiedenis betrekking op het kolonialisme en 4 percent op het slavernijverleden, wat wel degelijk relatief veel is. De Holocaust wordt minder belangrijk met 2 percent. “Het morele ijkpunt is verschoven van de Holocaust naar kolonialisme en slavernij”, klinkt het. 

Mitchell Esajas, medeoprichter van The Black Archives (een organisatie die zich inzet voor de verzameling van ‘zwart erfgoed’), reageert verrast en sceptisch op de resultaten van het onderzoek. Volgens hen wordt er wel degelijk te weinig aandacht geschonken aan de zogenaamd zwarte bladzijdes van de westerse en Nederlandse geschiedenis. “Ik vang andere geluiden op uit het onderwijs, zowel van leerlingen als docenten. In het algemeen weten mensen nog heel weinig van kolonialisme en slavernij.