AP rapporteert dat er een akkoord tot wapenstilstand is tussen Amerika en de Taliban. Het zou zeer binnenkort in voege treden en kunnen leiden tot de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Afghanistan. Amerika zit al 18 jaar verwikkeld in de oorlog in dat land.

Het akkoord regelt een “afname in geweld” voor zeven dagen, waarna algehele Afghaanse vredesgesprekken kunnen beginnen. Die zijn zeer specifiek en gelden over het totale grondgebied van het land. Een formele aankondiging zou er dit weekend al kunnen komen. Een hooggeplaatste figuur, die anoniem wenste te blijven, zei dat de Taliban zich hadden geëngageerd om te stoppen met bermbommen en zelfmoordaanslagen, alsook met raketaanvallen. De VS zouden toezicht houden op de wapenstilstand en bepalen wanneer ze geschonden zou worden.

Wapenstilstand en vrede

Indien de Taliban zich daadwerkelijk houden aan het verdrag, komen er dus vredesgesprekken voor gans het land. Duitsland en Noorwegen hebben aangeboden om de vredesgesprekken te organiseren. Als alles goed verloopt, zullen buitenlandse troepen zich gefaseerd over 18 maanden terugtrekken.

De vredesgesprekken verliepen moeizaam door het steeds aanhoudende geweld. Amerikaans president Donald Trump is zelfs in eigen persoon naar Afghanistan afgezakt bij een verrassingsbezoek. Hij besprak het staakt-het-vuren ook met de Afghaanse president Ashraf Ghani. De onderhandelingen kaderen in de verkiezingsbeloften van Trump om een eind te maken aan de “eindeloze oorlogen” waarbij de Verenigde Staten betrokken zijn. Een effectieve vrede zou een grote overwinning voor Trump betekenen.

Er bevinden zich momenteel ongeveer 12.000 Amerikaanse troepen in Afghanistan. Het risico bestaat wel om te snel en te veel terug te trekken, waardoor de Taliban opnieuw het land kunnen overnemen en Afghanistan opnieuw een vrijhaven kan worden voor islamitisch radicalisme.