Een Turks koppel dat al jaren in Frankrijk woont, maar ook felle aanhanger is van de Turkse president Erdogan, mag van de Franse overheid de Franse nationaliteit niet krijgen. Volgens Frankrijk is “hun loyaliteit niet gegarandeerd“. Het koppel vindt de beslissing “schandalig“. Dat meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu

De man van het koppel had eerst een nationaliteitsaanvraag ingediend en werd het eerst afgewezen. Daarna probeerde zijn vrouw hetzelfde, eveneens zonder resultaat. Het Franse Bureau voor Naturalisatiebesluiten zond telkens een brief naar Murat Büyük en zijn vrouw Serife Büyük. Daarin geeft het aan dat de politieke toewijding aan het land van herkomst zodanig groot is, dat hun loyaliteit aan Frankrijk en zijn instellingen niet gegarandeerd zijn. Nochtans woont Büyük al 43 jaar in Frankrijk.

Erdogan steunen is brug te ver

Vooral de steun aan president Erdogan en de AKP zou doorwegen in het besluit van de Franse overheid. Omdat hij een Erdogan-aanhanger is, kan Büyük geen loyale Fransman worden volgens Frankrijk. Zijn vrouw krijgt hetzelfde te horen.  “Als Murats vrouw heeft u een gemeenschappelijke leefruimte met hem. U kunt het politieke engagement dat u indirect steunt niet ontkennen.”

Murat Büyük is woedend: “Het is een groot onrecht. Verwacht Frankrijk dat mijn vrouw een strafrechtelijke klacht tegen mij zal indienen? Een zeer schandalige beslissing.” Hij vindt dat de vrijheid van meningsuiting in Frankrijk beperkt is. Dat laatste is een opmerkelijk verwijt om te maken als aanhanger van het regime van Erdogan. Dat regime arresteerde immers 300 mensen die tegen de inval van Syrië waren. Ook worden kritische journalisten er op grote schaal opgepakt.

En bij ons?

Ook in Vlaanderen zijn er erg veel Turkse ultra-nationalisten. Meer zelfs, de Turken die in Vlaanderen wonen zijn de grootste aanhangers in Europa van Turks president Recep Erdogan. Hij haalde 75% van de stemmen bij de Belgische Turken bij de laatste presidentsverkiezingen, veel meer dan in eigen land of andere Europese landen. De Turkse politieke activiteit in onze streek beperkt zich niet tot het ondersteunen van de Erdogan en de AKP. Ook de MHP (Milliyetçi Hareket Partisi: Partij van de Nationalistische Beweging), gelieerd aan de radicale Grijze Wolven zijn hier bijzonder populair.

De radicale Grijze Wolven zijn ook goed geïnfiltreerd in het partijpolitiek landschap bij ons. Bij de linkse partijen duiken er geregeld mensen naar boven die banden hebben met, of lid zijn van, de Turkse extreem-nationalistische organisatie. De Bond Moyson, de socialistische ziekenkas, adverteerde – in het Turks – op de website van Belemtürk.tv. Dit is een website nauw verbonden aan het BTF. Deze organisatie van Belgische Turken onderhoudt volgens publiek geheim nauwe banden met de MHP.

Lees ook:

Dienstencentrum Houthalen serveert exclusief halal en geen alcohol