In tegenstelling tot wat linkse activisten met luide stem beweren, worden etnische en seksuele minderheden zwaar oververtegenwoordigd op de Britse televisie. Mensen van een andere geaardheid of etnische minderheden komen dus veel vaker op televisie dan ze verhoudingsgewijs in werkelijkheid bestaan. Dat brengt Breitbart.

De studie werd uitgevoerd door het ‘Creative Diversity Network ‘(CDN), dat is een organisatie die streeft naar meer ‘diversiteit’ op televisie. Via haar ‘diamond‘ -project rapporteert ze over het onderwerp. De zogenaamde BAME-groep (Black, Asian and Minority Ethnic) maakt volgens de bevolkingsstatistieken 14% uit van het Verenigd Koninkrijk, maar op televisie is dat 23%. Transgenders maken dan weer 0,2% uit van de bevolking maar maken 0,8% uit van de televisiegezichten.

Mensen van de LBG-gemeenschap komen ook veel meer aan bod dan ze in realiteit bestaan. Terwijl ze maar 6,4% uitmaken van de voltallige bevolking, maken ze dubbel zoveel uit van de mensen op de Britse televisie, of 11,9%. Achter het scherm is dat nog meer, daar beslaan ze 14,7% van de medewerkers. Ook vrouwen komen vaker op televisie dan we ze op straat tegenkomen. 52% op het scherm en 53,7% achter het scherm, terwijl dat in realiteit 47% is. 

Minder ouderen

Wie er effectief minder op het scherm komt zijn oudere mensen. Die maken 36% uit van de bevolking maar komen slechts in 24% van de gevallen op het scherm. Een andere groep die minder aan bod komt zijn mensen met een handicap. Waar de doorsnee bevolking 17% mensen kent met een beperking, zijn er slechts 5,2% van de mensen op televisie uit die groep.

De diversiteitsorganisatie zegt dat er ‘nog werk aan de winkel is.’ Dit kan wanneer ze de zaken nog verder opsplitst. Zo staan er volgens hen bijvoorbeeld te weinig vrouwen achter de camera of aan de belichting. Ook moeten de mensen uit de BAME-groep meer opdrachten krijgen naast het scherm. Op die manier voorziet het zich van een eeuwige opdracht en onuitputtelijke vorm van inspiratie. Of er meer blanke en heteroseksuele mannen moeten komen om een correcte representatie te zijn van de bevolking geeft ze ook niet mee.