De kogel is door de kerk: Gwendolyn Rutten zal zichzelf niet (meer) opvolgen aan het hoofd van de Vlaamse liberalen. “Het is gezond om na 2 termijnen de fakkel door te geven. Ik ben fier op het parcours en zal blijven strijden voor onze liberale idealen”, laat ze op Twitter weten. De strijd zal nu definitief gaan tussen vier kandidaten, met name: Kamerfractieleider Egbert Lachaert, Brussels kopstuk Els Ampe, Oostends burgemeester Bart Tommelein en de haast onbekende Stefaan Nuytten.

Bijna alle partijen – van socialisten tot christendemocraten – hebben hun voorzittersverkiezingen al achter de kiezen. Bij de liberalen, hoewel er een oproep was om deze te vervroegen, heeft men echter langer gewacht. Pas volgende maand, op zaterdag 21 maart, kunnen de leden elektronisch gaan stemmen. Zes dagen later, op 27 maart, eindigt de stembusgang. Haalt een van de vier kandidaten geen absolute meerderheid, dan komt er een tweede ronde waarbij de twee kandidaten met de beste score het tegen elkaar opnemen. Naast een nieuwe voorzitter verkiezen de leden ook nieuwe leden van het partijbestuur.

Vier kandidaten: van donkerblauw tot het centrum

Doordat Rutten niet deelneemt, blijven er vier kandidaten over. De twee grootste kanshebbers? Lachaert en Tommelein. De eerstgenoemde is niet aan zijn proefstuk toe. Zo daagde hij 2012, als relatief onbekend gezicht, Rutten uit én haalde maar liefst 40 procent van de stemmen. In het algemeen kan men de Oost-Vlaming, die ook op de steun van Vincent Van Quickenborne kan rekenen, tot het donkerblauwe deel van de Open Vld rekenen. Zelf wil Lachaert dat de liberalen zich vooral gaan focussen op ‘hun’ kernthema: het sociaal-economische. 

Tommelein daarentegen, die zijn carrière begon bij de Volksunie, kiest resoluut voor het centrum. Ook ziet de voormalige Vlaamse minister en huidige burgemeester van Oostende zich als de ‘verbinder’ die zijn partij terug bij elkaar kan brengen. Tommelein kreeg evenwel al harde verwijten van die andere kandidaat, Brussels kopstuk Els Ampe. Volgens haar zou hij de kandidaat van het establishment zijn. Ampe daarentegen profileert zich als de kandidaat van de basis en behoort eveneens tot het donkerblauwe deel van de partij. Tommelein kon het verwijt van ‘basiskandidaat’ Ampe niet smaken en stelde dat zij ook – onder meer omdat Ampe in het verleden Open Vld-fractieleider in het Brussels Parlement was – tot het establishment behoort. 

De échte kandidaat van de basis is naar alle waarschijnlijkheid Koksijdenaar Stefaan Nuytten. Een politiek mandaat (hij werd niet verkozen als lijstduwer bij de gemeenteraadsverkiezingen) oefent hij niet uit en in het dagelijkse leven is hij boekhouder.

En Rutten? Honderd nieuwe ideeën

Rutten zelf zal naar eigen zeggen “blijven strijden voor onze liberale idealen”. Opmerkelijk: samen met haar aankondiging dat ze geen kandidaat zal zijn, presenteerde ze honderd “frisse” ideeën. Een blik op de website leert alvast dat ze relatief divers zijn. Zo pleit de Open Vld-voorzitter onder meer voor een Belgische kieskring, het legaliseren van softdrugs, maar ook bijvoorbeeld voor een verhoging van de snelheid tot 140 km/uur tussen middernacht en zes uur ‘s morgens. Op de overige momenten wil Rutten wel de snelheid verlagen naar 110 km/uur.