Een meer dan geanimeerd debat in de commissie Libe van het Europees parlement krijgt een vervolg. Bij een gevoelige vraag over het verband tussen massamigratie en sloegen bij enkele linkse politici de stoppen door. Daarbij verweten ze de rechts-nationalistische vragensteller, Europees parlementslid Tom Vandendriessche (Fractie Identiteit en Democratie), een fascist en een racist te zijn. Die laat dat niet zomaar passeren en dient nu klacht in.

Vandendriessche was tijdens dat debat scherp voor de anderen, die allemaal links en pro-migratie waren. Hij laakte de voorstelling van migranten als weerloze vrouwen en kinderen, en benadrukte dat 80% van de asielzoekers jonge mannen zijn. Veel onder hen zijn volgens het Brugse parlementslid bovendien niet weerloos, maar zijn zelf gevaarlijk. Hij somde enkele zware criminelen op die hier als vluchteling binnenkwamen, maar ondertussen de meest gruwelijke misdaden pleegden. “Dit is de realiteit waarover we het moeten hebben!” Daarop ontspoorde het debat helemaal.

Verwijten

Damien Carême en Sophie in ‘t Veld konden zich niet meer beheersen en verloren alle decorum. Ze gingen daarbij zo ver om Vandendriessche zelfs botweg te beledigen. Carême  noemde hem een fascist en in ‘t Veld verweet Vandendriessche op haar beurt dan weer een racist te zijn. Niet alleen uiterst ongepast, maar ook verboden in de reglementen van het Europees Parlement. Om die reden dient Vandendriessche dan ook klacht in tegen beide parlementairen.

Hij wijst er op dat dergelijke verwijten in strijd zijn met de bijlage van het reglement van het Europees Parlement. Het eerste artikel daarvan verklaart immers: “Bij de uitvoering van hun taken behandelen leden van het Europees Parlement iedereen die bij het Europees Parlement werkt met waardigheid, beleefdheid en respect en zonder vooroordelen of discriminatie.” De verwijten kunnen ook als laster en smaad gezien worden.

Precedent

Iemand zomaar beledigen, is iets wat niet simpelweg passeert in het Europees Parlement. Zo werd Ioannis Lagos, het Grieks Europarlementslid dat de Turkse vlag verscheurde, zwaar gestraft voor zijn beledigingen en oneervol gedrag. Hij verloor een deel van zijn uitkeringen en werd vier dagen geschorst. De financiële kost hiervan bedroeg €2.261.