Het partijbestuur van de Open Vld heeft de statutaire procedure voor de verkiezingen van een nieuwe voorzitter en een nieuw partijbestuur opgestart. De partijleden kunnen tussen 21 maart en 27 maart hun stem uitbrengen. Nog tot maandag 24 februari, 10 uur, kunnen kandidaten zich aandienen. Dat staat te lezen in een persbericht op de website van de Open Vld.

Het vaststellen van een datum heeft heel wat voeten in de aarde gehad bij de partij. De regeringsonderhandelingen wierpen een schaduw over de toekomstige leiding van de partij. Huidig voorzitter van de Open Vld, Gwendolyn Rutten, leek solo slim te spelen met haar paars-groene demarche, maar werd snel terug tot de orde geroepen. De huidige kandidaten roepen van de weerbots op om de militant meer zeggenschap te geven. 

Officiële start op 24.02

Na maandag 24 februari begint dan de officiële campagneperiode, die ruim drie weken duurt. Partijleden kunnen stemmen op www.openvldverkiezingen.be voor een kandidaat-voorzitter en de kandidaten voor het partijbestuur. Deze stemronde duurt zes dagen tot vrijdag 27 maart 10u.

Momenteel hebben er zich al 4 kandidaat-voorzitters zich aangemeld: Oostends burgemeester en oud-minister Bart Tommelein, Vlaams parlementslid Els Ampe, Kamerlid Egbert Lachaert, en de relatief onbekende West-Vlaming Stefaan Nuytten.

Terughoudend

Het is nog niet bekend of huidig voorzitter Gwendolyn Rutten een nieuw mandaat ambieert, verhalen doen de ronde dat ze dit overweegt, maar in het persbericht staat opvallend: het partijbestuur benadrukt dat Gwendolyn Rutten en Alexander De Croo hoofdonderhandelaars zijn voor de federale regeringsvorming. De kandidaat-voorzitters en hun teams worden gevraagd zich op dit vlak terughoudend op te stellen.