Een onderzoek van de krant Het Laatste Nieuws schetst een somber beeld over de toekomst van Wallonië indien het op eigen benen zou moeten staan. Naar elke economische parameter presteert Vlaanderen fors beter dan het zuiden van het land. Wallonië creëert minder welvaart en is het meest afhankelijk van uitkeringen.

Het bruto binnenlands product, dat is de waarde van alle in een jaar geproduceerde goederen en diensten, bedroeg in 2018 voor Vlaanderen zo’n 269 miljard euro. Wallonië komt met een bbp van 105 miljard euro nog niet aan de helft van dat bedrag. Één van de verklaringen voor dat grote verschil is de openheid van de Vlaamse tegenover de Waalse economie. De export van Vlaanderen bedraagt jaarlijks zo’n 250 miljard, terwijl dat cijfer in Wallonië slechts 54 miljard is (cijfers uit 2016). Amper één op vijf van de Waalse bedrijven werkt voor de export.

Transfers

Een andere factor is de werkgelegenheidsgraad. Vlaanderen scoort daar steevast boven het Europees gemiddelde. Van de Waalse 20- tot 64-jarigen is het aandeel werkenden nog geen 64%, terwijl het gemiddelde in Europa op zo’n 73% ligt. De Vlaamse regering kondigde onlangs nog aan het aandeel werkenden te willen optrekken tot 80% in deze legislatuur.

De Vlaamse economie groeide de laatste 25 jaar bijna altijd sterker dan de Waalse. De kloof tussen het noorden en het zuiden wordt zo steeds groter en groter. De reden dat Wallonië boven haar stand kan blijven leven zijn de jaarlijkse miljardentransfers en grensarbeid. Over die beruchte transfers zijn de berekeningen van economen verdeeld, maar ze leggen wel de vinger op de Waalse wonde: jaarlijks stroomt er naar schatting 6 tot 10 miljard euro naar het zuiden.