De voorzitter van de Nigeriaanse katholieke bisschoppenconferentie, Augustine Obiora Akubeze, heeft een oproep gedaan aan het Westen om “de wreedheden bekend te maken” waar christenen in het land onder lijden. Dat meldt agensir.

De vele aanvallen in Nigeria, die in Vlaanderen hoofdzakelijk door SCEPTR worden gebracht, lijken door de andere media doodgezwegen. Het is onduidelijk waarom andere media dit niet brengen, aangezien het toch een aanzienlijke regio treft. Jaarlijks worden rond de duizend mensen vermoord omdat ze het christendom of andere religies aanhangen.

Ongekende onveiligheid

Nigeria leeft in een klimaat van ongekende onveiligheid, dat sinds de burgeroorlog van 1967-1970 niet meer is voorgekomen en dat vooral de christenen treft“, aldus de voorzitter van de bisschoppenconferentie, Augustine Obiora Akubeze, aartsbisschop van Benin.

Terwijl in het verleden de veiligheidsproblemen beperkt waren tot het noordoosten van Nigeria, is er nu onveiligheid in het hele land,” zei de aartsbisschop in een interview aan de pauselijke stichting Aid to the Church in Need (ACN).

Wreedheden bekend maken

In het licht van dit “ernstige gebrek aan veiligheid en de toename van antichristelijke aanvallen“, riep de prelaat de westerse regeringen en media op om “de wreedheden” die in Nigeria plaatsvinden, bekend te maken. “Op deze manier zal onze regering druk voelen en dan zijn ze genoodzaakt om te handelen,” zei de aartsbisschop. Op deze manier kunnen de andere naties van de internationale gemeenschap “zich moreel verplicht voelen om het leven van de christenen en alle Nigerianen te beschermen die voortdurend worden aangevallen en gedood door Boko Haram en de islamitische Fulani herders“.

De aartsbisschop vertelt dat 95% van de regeringsvertegenwoordigers moslims zijn, in een land waar er ongeveer 50% christenen zijn. “Degenen die voor ons veiligheid moeten zorgen behoren tot een sekte van één religie, tot één enkele etnische groep, in een multireligieuze, multi-etnische natie.”

Gebrek aan steun

Ondertussen, doet de uitvoerende macht niet genoeg om de noodsituatie te verhelpen die door het geweld van de islamitische Fulani-herders wordt veroorzaakt en om kerken en kloosters te beschermen“, zei hij.

Het gebrek aan bescherming voor vervolgde christenen, geeft de indruk dat de islamisten de steun van de federale overheid genieten,” zei Akubeze. Gezien het gebrek aan staatshulp, wordt de veiligheid volledig overgelaten aan de christelijke gemeenschap. De christenen moeten betalen om bescherming van de politie tijdens Zondagsmissen te mogen genieten.

Met name verwijzend naar de recente ontvoering van vier seminaristen, waarvan er een later is geëxecuteerd, herinnert aartsbisschop Akubeze eraan dat dit niets nieuws is voor de plaatselijke katholieke gemeenschap, aangezien “veel priesters en religieuzen recentelijk ontvoerd zijn“.

Niet enkel katholieken

Katholieken zijn echter niet de enige slachtoffers van religieus geweld in het land. De afgelopen maand werd ds. Lawan Andimi, een plaatselijke leider van de christelijke vereniging van Nigeria, in het noordoosten van het land door jihadisten onthoofd nadat hij begin januari door een gewapende groepering van de zogenaamde ISIS werd ontvoerd.

Dus Buhari is geschokt door de moord op Lawan Andima?” vraagt de bisschop. “Veel Nigerianen vragen zich af of de president in een parallel universum leeft. Hoe kan hij verbaasd zijn nadat sommigen van ons talrijke massale begrafenissen van christenen hebben bijgewoond die door Boko Haram zijn gedood?” voegde hij eraan toe.

Zijn oproep aan de internationale naties is om zoveel mogelijk te berichten over de “wreedheden die in Nigeria plaatsvinden” en om druk uit te oefenen op de lokale overheid zodat ze maatregelen nemen ter bescherming van de christenen in Nigeria. “Onze hoop is dat de naties van de Europese Unie en de Verenigde Staten zich moreel verplicht zullen voelen om het leven van de christenen en alle Nigerianen te beschermen die voortdurend worden aangevallen en gedood door Boko Haram en de Fulani-herders.

Lees ook:

Meer dan 1000 christenen gedood in Nigeria in 2019