In Nederland is vandaag een parlementaire onderzoekscommissie gestart naar de buitenlandse financiering van Nederlandse moskeeën. Één van de getuigen die er de situatie komt toelichten, is Dick Schoof, het hoofd van de Algemene Inlichtngen- en Veiligheidsdienst (AIVD), ofwel de Nederlandse Staatsveiligheid. Hij waarschuwt voor een tweede generatie van salafisten, zo rapporteert het AD.

De Nederlandse Tweede Kamer wil met de commissie geldstromen blootleggen vanuit het Midden-Oosten, voornamelijk landen waar orthodoxe stromingen binnen de islam de bovenhand hebben. Dick Schoof, die aan het hoofd staat van de Nederlandse Staatsveiligheid, waarschuwde de parlementairen voor een nieuwe generatie van “salafistische aanjagers”.

“Met een nieuwe generatie ‘salafistische aanjagers’, gefinancierd vanuit de Golfregio, wint deze (zeer) orthodoxe stroming binnen de islam aan invloed”, stelt hij. “We zien een soort tweede generatie ontstaan die goed de Nederlandse wetgeving kent, goed Nederlands spreekt en gemakkelijk de weg vindt, waardoor hun invloed groeiende is.”

Vooral online aanwezigheid

De buitenlandse financiering zorgt er volgens de AIVD-topman onder meer voor dat die nieuwe generatie op sociale media kan overheersen. Hoewel hij toegeeft dat naar aantal de groep relatief klein is, ziet Schoof een “disproportionele aanwezigheid” van de tweede generatie salafisten. De nieuwe salafisten gebruiken vooral het internet om hun invloed te vergroten.

In zijn getuigenis verwees Schoof ook naar een recent voorval in Nederlandse moskeescholen waar zeer jonge kinderen aangeleerd wordt dat ongelovigen de doodstraf verdienen. Kinderen worden er via onderwijs en zelfs in de kinderopvang “antidemocratisch gedachtegoed” aangeleerd. Schoof spreekt zelfs van gevallen met kinderen onder de 4 jaar oud.

Lees ook:

Ophef in Nederland om salafistische moskeescholen