De Nederlandse Inspectie voor Justitie en Veiligheid zou jarenlang gevoelige informatie hebben achtergehouden voor de Nederlandse Tweede Kamer. Dat meldde AD vorige week op basis van getuigenissen van klokkenluiders. Zo werden er martelvideo’s en kinderporno op de gsm’s van asielzoekers gevonden. Er werd in sommige gevallen niets met de informatie gedaan. Er zijn potentiële terroristen toegelaten in een AZC. Dat mocht niet in het rapport verschijnen”, klinkt het. 

De top van de Nederlandse Inspectie voor Justitie en Veiligheid zou jarenlang druk hebben uitgeoefend om onderzoeksresultaten aan te passen. Zo werden ‘politiek vervelende’ vaststellingen weggelaten uit de rapporten. In 2017 maakten zeven medewerkers al gewag van een cultuur van “oneigenlijke beïnvloeding”, maar er werd niets met hun klachten gedaan. Hierdoor werd gevoelige informatie achtergehouden voor het Nederlandse parlement.

Inspectie censureerde gevoelige informatie

Zou in een onderzoek van de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uiterst gevoelige informatie uit het rapport zijn gehouden. Zo werden op de gsm’s van sommige asielzoekers martelvideo’s en kinderporno aangetroffen.

“In telefoons van asielzoekers zijn expliciete video’s van martelingen gevonden. Van die video’s is niet onderzocht of de beelden authentiek waren. Men wist dus niet of het een doorgestuurd filmpje betrof, of dat de asielzoeker zelf betrokken was bij een marteling”, klinkt het bij een bron.

In sommige gevallen werd niets gedaan met die vaststellingen. “Er zijn potentiële terroristen toegelaten in een AZC. Dat mocht niet in het rapport verschijnen”, luidt het verder.

‘Overige’

De kwestie roept herinneringen aan 2019, toen het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid ernstige misdaden van asielzoekers leek te verdoezelen in een rapport dat juist meer openheid moest bieden. Ernstige misdrijven als aanranding, kindermisbruik, verkrachting, bezit van kinderporno en zelfs [poging tot] doodslag of moord werden weggemoffeld onder de vage noemer ‘overige’. De commotie leidde tot het ontslag van de bevoegde staatssecretaris Mark Harbers (VVD).

Nederland: Ineens veel meer criminele feiten asielzoekers geteld