Ook de Franstalige liberalen van de MR lijken nu toe te geven dat een staatshervorming onvermijdelijk is. De partij heeft hierover erg lang dwars gelegen, maar in een interview aan ‘De Ochtend‘ gaf Waals minister voor Begroting en Financiën Jean-Luc Crucke (MR) aan dat zijn partij toch open staat voor verandering.

De MR is communautair altijd gevoelig geweest. Ook bij de huidige regeringsgesprekken lag ze snel dwars over dit thema. ‘Hoogtepunt’ hierbij was de outing van Georges-Louis Bouchez als unitarist. De partij maakte zichzelf op die manier onmogelijk. Vandaag, nu Geens aan zet is, klinkt er plots een nieuw geluid. “Dat er een renovatie van de staat moet komen, weet iedereen, ook MR”, aldus Crucke. Toch vermeldt hij er ook bij dat dat nu niet het meest dringend moet aangepakt worden, wat hem betreft.

Schoonste politieke oplossing

Crucke is tevreden met de benoeming van Geens. Hij noemde het “de schoonste politieke oplossing in een gevaarlijke tijd.” Volgens Crucke ligt er nu wel voldoende op tafel om naar een preformatie te gaan, al zal het zeker niet gemakkelijk zijn.

Op de vraag of MR dan dwars lag in het verhaal waar de PS wilde toegeven inzake een staatshervorming en de N-VA op sociaal-economisch vlak, antwoordde hij ontkennend. “Mijn partij werkt altijd aan oplossingen en niet tegen oplossingen.

Geen confederalisme

Ook over hervormingen aan de staat wil hij spreken, “maar je moet dat in zijn tijd zien.” Naar eigen zeggen heeft zijn partij nooit die gesprekken geweigerd, maar is dat gewoon niet dringend. Confederalisme is een stap te ver, zei hij, niet alleen voor de MR, maar voor alle Franstalige partijen. “Maar dat er een renovatie van de staat moet komen, weet iedereen, wij ook bij MR”. Wel kan er volgens Crucke gesproken worden over “meer en betere bevoegdheden voor de gewesten”, en tegelijkertijd ook over de herfederalisering van een aantal bevoegdheden.

Hiermee uit hij eenzelfde geluid als de Open Vld. Wat hem betreft vormen die partij en de zijne een sterke familie. Een regering zonder die liberale familie zou dan ook niet evenwichtig zijn voor dit land, sloot hij af.