België gaf in 2018 maar liefst 70 miljoen euro uit aan dringende medische hulp voor illegalen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams-Belang Kamerlid Dries Van Langenhove. Hiermee toont hij aan dat de cijfers steeds maar blijven klimmen. Het jaar voordien betaalde België 62,5 miljoen euro. Onder de regering-Di Rupo ging het jaarlijks om zo’n 44,5 miljoen euro.

Het systeem van de Dringende Medische Hulp (DMH) zorgt ervoor dat ook illegalen gebruik kunnen maken van onze sociale zekerheid. In theorie gaat het om ingrepen die hoogdringend zijn en waarvan het dus een schending van de mensenrechten zou zijn deze niet uit te voeren, in realiteit is van ‘hoogdringendheid’ vaak echter geen sprake. Zo worden ook bijvoorbeeld valse tanden volledig terugbetaald. Deze ‘dringende’ ingrepen worden dan gratis uitgevoerd bij illegalen.

Opvallend, bij de bevoegdheidsverdeling van de restregering is Maggie De Block (Open Vld) zowel verantwoordelijk voor Migratie als voor Volksgezondheid. Toch lijkt ook die combinatie niet te volstaan om controle te krijgen over de uitgaven. Zo geeft ze wel extra geld aan de DMH voor illegalen en krijgt ze meer middelen voor asiel, maar voor het tekort in de zorgsector of hulp voor baby Pia lijkt het vrijmaken van middelen dan weer een stuk moeilijker.

Kwistig Brussel

Bovendien zien we ook grote regionale verschillen. In het Brussels Gewest is men zeer vrijgevig met het belastinggeld. Meer dan de helft van de uitgaven gebeuren daar: maar liefst 43 miljoen euro werd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betaald. Ook de gemiddelde kostprijs per behandelde persoon ligt in Brussel een heel pak hoger: 4.900 euro, tegenover 2.900 euro in de rest van het land.

Het Vlaams Belang is niet opgezet met deze hoge uitgaves. “Het wordt tijd dat de misbruiken een halt worden toegeroepen, én dat medische hulp aan illegalen gekoppeld wordt aan een effectief uitwijzingsbeleid”, zo stelt Vlaams Belang Kamerlid Dries Van Langenhove. “Wie hier illegaal verblijft en dringende hulp nodig heeft moet die kunnen krijgen, maar moet na de behandeling ook het land verlaten.”