De Verenigde Staten en de taliban hebben in Qatar een historisch vredesverdrag ondertekend. Hierbij maken ze een einde aan de oorlog in Afghanistan, die meer dan 18 jaar heeft geduurd. Dat meldt Fox News.

De langdurige oorlog is een gevolg van de aanslagen van 11 september 2001. De taliban gaven onderdak aan terroristen en daarom viel Amerika het land binnen. Het regime werd relatief snel verslagen en van de macht verdreven, maar het is nooit rustig geworden in Afghanistan en de taliban voerden jarenlang een gewapende guerrilla tegen de Amerikanen en hun bondgenoten. De oorlog was een uitzichtloos moeras geworden. Duizenden mensen verloren het leven en Amerika alleen spendeerde 750 miljard dollar aan de oorlog.

Voorzichtig

Daar lijkt nu een einde aan te komen “We zullen de taliban nauwlettend in de gaten houden en zien of ze trouw zullen zijn aan hun verbintenissen in het licht van onze acties. Dit is hoe we verzekeren dat Afghanistan nooit meer een basis kan zijn voor internationale terroristen” zei Mike Pompeo.

Dit akkoord zal niets betekenen, en de positiviteit van vandaag zal snel verdwijnen indien we de afspraken niet nakomen“, zo peperde hij nog eens in bij de tegenpartij. Hiermee geeft Amerika aan dat het niet de fout zal maken die in Irak gemaakt werd, waarbij de VS zich zomaar terugtrokken en de Islamitische Staat in het gat kon duiken. Omgekeerd doet de focus op terrorisme ook vermoeden dat Amerika weinig eisen zal stellen op het vlak van bestuur, democratie en mensenrechten.

Als deel van het akkoord zal de VS 13.000 troepen uit Afghanistan halen. Voorlopig blijven er dan nog 8.000 achter die moeten verzekeren dat de Taliban zich aan de afspraken houdt. Over 14 maanden zouden die dan ook moeten vertrekken. Omgekeerd zullen 5.000 talibanstrijders vrijgelaten worden uit de gevangenissen, al heeft de Afghaanse regering nog niet te kennen gegeven daaraan gevolg te zullen geven. Het verdrag wil ook dat alle banden tussen de taliban en al-Qaida verdwijnen. 

Nu werkt men aan een compleet staakt het vuren. Daarover zal op 10 maart onderhandeld worden in Oslo. “Ik weet dat de verleiding bestaat om de overwinning uit te roepen, de overwinning voor de Afghanen, maar dat kan enkel maar wanneer ze in vrede en vooruitgang leven,” aldus Pompeo. “De overwinning van de Amerikanen kan enkel maar bestaan wanneer wij en onze bondgenoten geen terreur uit Afghanistan meer hoeven te vrezen. We zullen alles doen wat nodig is om onze mensen te beschermen.”