Bij de N-VA-burgemeesters staat men open voor een samenwerking met de Franstalige socialisten, zo bericht De Standaard op basis van een bevraging van verschillende Vlaams-nationalistische burgervaders. De twee belangrijkste motivaties? De socialisten zijn niet langer de grote boeman en het federale beleid heeft een belangrijke weerslag op ‘hun gemeenten’, waardoor N-VA-ministers nuttig zouden zijn. 

Ooit waren de socialisten (zowel Nederlandstalig als Franstalig) boeman nummer één voor de N-VA. Ludieke acties – waarbij De Wever opriep om Vlaanderen niet te laten “verst(r)ikken”, een aludatie op de vlinderdas van PS-topman Elio Di Rupo – en het de schuld van de socialisten-mantra maakten evenwel plaats voor de ‘grote verzoening’ en de N-VA ging in Antwerpen besturen met de socialisten.

“Communautaire voorwaarden moeten worden vervuld”

Ook ten aanzien van (samenwerking met) de Franstalige socialisten is men kennelijk milder geworden, zo blijkt uit een bevraging van De Standaard. De krant contacteerde alle 53 N-VA-burgemeesters, van wie er zo’n 38 reageerden. 32 van de burgemeesters die reageerden, stonden open voor een samenwerking met de Franstalige socialisten. Vier burgemeesters gaven liever geen publieke commentaar en twee burgervaders zijn expliciet tegen een paars-geel experiment.

De burgemeesters die de deur voor de PS niet principieel dichtgooien hanteren vooral twee argumenten, schrijft De Standaard. Zo werkt men op lokaal niveau, in bepaalde gemeenten en steden, relatief goed samen met de socialisten. Daarnaast zorgt een federale regeringsdeelname ervoor dat de lokale burgemeesters sneller een luisterend oor vinden in de Wetstraat. Immers, momenteel nog federale bevoegdheden zoals justitie en politie, zijn belangrijk voor de lokale besturen. Zo kampt de Vlaamse Rand met verschillende uitdagingen. “Die zorgen zijn al opgenomen in het Vlaamse regeerakkoord, maar onder meer voor de aanwervingsproblematiek van agenten kijken we nog naar de federale regering”, klinkt het bij burgemeester van Dilbeek Willy Segers.

Wel schrijven de burgemeesters geen ‘blanco cheque’ uit. “We zeggen niet neen, maar het zal niet makkelijk zijn en alle communautaire voorwaarden moeten worden vervuld”, klinkt het volgens De Standaard bij de haast alle burgemeesters.

Tendens naar afscheid economisch liberalisme?

Verder kan nog worden opgemerkt dat in de Westerse wereld bij rechtse en of conservatieve partijen er een tendens bestaat om economisch een centristisch tot zelfs links discours en programma te hanteren. Hoewel de N-VA – in tegendeel tot het Vlaams Belang – zich (nog) niet heeft ingeschreven in deze evolutie, verklaarde De Wever eerder dat hij zich niet zou verzetten tegen bepaalde sociale correcties. Kortom, al lieten de burgemeesters dit thema onaangeroerd: regeren met de PS zou de N-VA zelfs kunnen toelaten om haar sociaal gelaat te kunnen tonen.