De Europese Commissie is niet overtuigd van de haalbaarheid van de Belgische kernuitstap tegen 2025. Ze heeft een lange lijst van vragen over het plan van federaal energieminister Marie Christine Marghem (MR). Het Belgische plan is uiterst vaag en komt zo op de helling te staan. Dat meldt HLN.

Kernenergie is weinig populair in Belgische politieke middens. Ook al is de CO2-neutrale energieproductie een van de properste en veiligste die er zijn, toch wil de federale regering ervan af tegen 2025. Dat is sinds de regering van Verhofstadt I bij wet bepaald en werd steeds opgeschoven omdat het praktisch en financieel onhaalbaar was. Nu staat de deadline op 2025. 

Wie betaalt kernuitstap?

Om tegen dan niet zonder stroom te vallen, diende minister Marghem een plan in bij Europa. De overheid is van plan om alternatieve vormen van energie te zoeken. Via het zogenoemde CRM (Capacity Remuneration Mechanism) worden er subsidies toegekend om in alternatieven te voorzien. Een voorbeeld hiervan zijn nieuwe gascentrales. Die vallen echter bijzonder duur uit. De kostprijs van het subsidiemechanisme zou kunnen oplopen tot bijna een miljard euro per jaar, 15 jaar lang. 

Naar Belgische gewoonte werd niet meegegeven vanwaar het geld zal komen. De federale restregering verstopt zich nu achter het feit dat de regering in lopende zaken is en ze nu geen beslissingen meer kan nemen. Een antwoord waar de Europese Commissie geen genoegen mee neemt. 

Daarom stuurde ze een lijst met 20 vragen tot verduidelijking aan minister Marghem. De Commissie wil nagaan of België geen onrechtmatige staatssteun wil verlenen aan energiebedrijven.

De klok tikt

De Commissie kan mogelijk ook een bijkomend, diepgravend onderzoek instellen, dat tot 18 maanden kan duren. Daardoor kan het licht pas ten vroegste halfweg volgend jaar op groen, terwijl Engie, de beheerder van de kerncentrales in België, dit jaar al duidelijkheid wil. Intussen tikt de klok.

Bovenop die onduidelijkheid is er ook nog een conflict tussen netwerkbeheerder Elia en energieregulator Creg. Die laatste is tegen het subsidiesysteem omwille van de dure prijs. Het zou liever werken met een ‘strategische reserve’, waarbij energiecentrales paraat gehouden worden bij tekorten.

De Creg schat de nood aan extra capaciteit veel lager in dan netwerkbeheerder Elia. Europa heeft vragen bij het feit dat twee kernspelers in ons land niet op één lijn zitten. Minister Marghem vindt het “een positief teken” dat de Commissie bijkomende vragen stelt. “We bereiden onze antwoorden voor“, klinkt het.