De overheid van Burkina Faso heeft moeite om het groeiend aantal islamistische aanvallen tegen te gaan. De regio staat onder een zodanig grote druk, dat de overheid van plan is om haar burgers wapens te geven. Dat meldt de BBC.

Het arme West-Afrikaanse land kampt al sinds 2015 met islamistische aanvallen. De terroristen komen meestal uit buurlanden, Mali en Niger. Vanaf 2018 werden die aanvallen almaar bloederiger. De militanten die de islamistische aanvallen uitvoeren zijn gelieerd aan de Islamitische Staat en aan al-Qaeda. Meer dan een half miljoen mensen zijn op de vlucht.

In januari alleen al werden er minstens 60 mensen vermoord in vier verschillende aanvallen in het Noorden van het land. Het parlement stemde er recent unaniem voor om haar burgers te bewapenen. Het voorstel zou binnenkort als wet van kracht moeten gaan.

Aanhoudende dreiging

De wet geeft aan dat de capaciteit van het leger om de militanten te bevechten beperkt is, zowel qua aantal soldaten als inzake opleiding. “In het licht van de aanhoudende dreiging heeft de bevolking aangegeven willen te helpen in de verdediging van het vaderland.

Volgens de overheid is het echter geen bewijs van zwakte bij het leger. De minister van Communicatie, Remi Dandjinou, maakt de vergelijking met het Franse verzet in Wereldoorlog II.
Iedereen die ouder is dan 18 jaar komt in aanmerking om wapens te krijgen, maar die mag niet verbonden zijn aan een politieke partij of groepering. Per dorp of leefgemeenschap zouden er 10 mensen gerekruteerd worden.

Vrijwilligers moeten patriottisch en loyaal zijn aan het land. Ze moeten een “geest van offerbereidheid” hebben, aldus de wet. Daarna volgt een spoedcursus van 14 dagen training. Daar leren ze met wapens omgaan, basisgevechtsmethodes en regels inzake discipline, burgerlijk gedrag en moraliteit. De minister van Defensie, Cheriff Sy benadrukte dat rekruten niet als “kanonnenvlees” gezien zullen worden.

Bezorgd

Sommige mensen maken zich zorgen bij de maatregel. Die zou de deur kunnen openzetten voor hogere etnische spanningen en rivaliserende groepen zouden misbruik van de situatie kunnen maken. “De veiligheidsdiensten van dit land zijn al betrokken in verhalen met ernstig misbruik tegen verdachten“, zo verklaart Human Rights Watch aan de BBC. “Dat kan het bewapen van burgers potentieel gevaarlijk maken.” “De spanning die daaruit voortvloeit kan net meer mensen in de armen van de jihadi’s drijven.”

Er bestaan nu al groeperingen die zichzelf verdedigen en soms zelfs in de tegenaanval gaan. Deze worden niet tegengewerkt door de overheid. Ze zijn doorgaans echter gebaseerd op etnische basis en er bestaan spanningen met rivaliserende groepen.