De Britse regering komt met een spoedwetsvoorstel om een eind te maken aan de vervroegde vrijlating van terroristen. Het wetsvoorstel zou betrekking hebben op ongeveer 50 gevangenen die vervroegd kunnen vrijkomen. 

Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat mensen die een vaste straf krijgen voor een terroristisch misdrijf alleen worden vrijgelaten met instemming van de reclassering en alleen na het uitzitten van ten minste twee derde van hun straf. Het wetsvoorstel zou betrekking hebben op ongeveer 50 gevangenen die vervroegd kunnen vrijkomen.  De maatregelen zouden van toepassing zijn op Engeland, Schotland en Wales. Het is de bedoeling dat de maatregelen tegen het einde van de maand in wet worden omgezet. 

Dubbele aanslag op enkele maanden tijd, telkens na vervroegde vrijlating

Daarmee hoopt men te voorkomen dat Mohammed Zahir Khan vervroegd vrijkomt. Hij is de eerstvolgende veroordeelde terrorist die in het Verenigd Koninkrijk wordt vrijgelaten nadat hij de helft van zijn straf heeft uitgezeten. Hij is veroordeeld vanwege het aanmoedigen van terrorisme. Zijn vrijlating zou op 28 februari plaatsvinden.

De maatregelen volgen op twee aanslagen in Londen, waarbij vervroegd vrijgelaten islamisten mensen neerstaken. In november stak Usman Khan twee mensen dood in de buurt van de London Bridge. Khan werd voor 16 jaar veroordeeld, maar kwam halverwege zijn straf vrij. Sudesh Amman stak deze maand verschillende mensen neer in het zuiden van Londen. Hij was tien dagen daarvoor vervroegd vrijgelaten.