De regering in lopende zaken heeft de subsidies voor de krantenbedeling verlengd, en eigenlijk zelfs nog wat verhoogd. Dat zei bevoegd minister Nathalie Muylle (CD&V) in de bevoegde Commissie in de Kamer. Bpost krijgt nu 175 miljoen euro. Nochtans is de subsidie omstreden. Ze gaat ten koste van dagbladhandelaars, is oneerlijk tegenover digitale media en verstoort de markt.

Vorig jaar nog, betaalde de overheid 170 miljoen euro aan Bpost, die een monopolie heeft op de bedeling. Nu is er zelfs 5 miljoen euro bijgekomen. Nochtans liet de regering eerder verstaan dat er een debat moest komen over die onrechtvaardige subsidie. Dat debat is er nooit geweest.

Tegenstand

Dagbladhandelaars, die een negatief effect ondervinden van die subsidie zijn al langer tegen. De laatste jaren komt er ook verweer van de digitale nieuwssites. Zij zijn veel vrijer, flexibeler en creatiever dan het verouderde krantenlandschap en zitten in de lift. Ze voelen de oneerlijke concurrentie door die subsidie. Bovendien daalt de verkoop van kranten en tijdschriften al jaren. Enkel hun digitale poot zorgt voor groene cijfers, zo blijkt ook uit het mediarapport van 2019.

Voorstanders van de subsidie zeggen dan weer dat die papieren abonnementen verzekert, de sector versterkt en dus ook de economie in haar geheel. Het is echter onduidelijk hoe belastinggeld in een krimpende sector pompen om kunstmatige jobs te creëren, goed is voor de economie.

Conservatoire beslissing

De kranten- en tijdschriftenconcessie is een langlopend dossier waarover de vorige regering in het verleden reeds beslissingen genomen heeft. De verlenging was urgent, noodzakelijk en vooral conservatoir.” Zo beweerde minister Muylle in de Commissie. “Door de val van de regering werd de geplande timing verstoord. Indien er nu geen beslissing genomen werd, dan zou dat nadelige gevolgen en organisatorische problemen teweegbrengen voor de sector, het fundamenteel belang van informatieverspreiding schaden en aan rechtsonzekerheid bijdragen“.

Meerderheid is tegen?

Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) wees er bij de minister op dat er 5 miljoen euro extra naar de achterhaalde en overbodige subsidie gaat. “Bovendien vormt ze eigenlijk staatssteun die oneerlijke concurrentie is voor de dagbladhandelaars en de moderne, uitsluitend digitale media.” In tijden waarin de begroting een steeds maar groter tekort kent is zo’n uitgave volgens de Vlaams-nationalist dan ook geen goed idee. “De regering ligt duidelijk niet wakker van de begrotingsimpact. De traditionele partijen liggen er ook niet wakker van.

Katrien Houtmeyers (N-VA) wees op het gebrek aan nuance van de minister in de Commissie. De beslissing is niet helemaal het verderzetten van de vorige procedure omdat er toen twee spelers op de markt waren, waarvan B-Post er een (AMP) heeft overgenomen en dus een monopolie bezit. Ze zou dan ook graag een alternatieve regeling zien. Toen de nog volwaardige Zweedse regering de subsidies stemde in 2015 was dat volgens de N-VA en de Open Vldvoor de laatste keer.” De N-VA zou de onrechtvaardige subsidie graag zien verdwijnen. Hetzelfde sentiment leeft ook bij de Open Vld. Vincent Van Quickenborne heeft in november 2019 zelfs een wetsvoorstel ingediend om de concessie niet te vernieuwen. Zonder veel resultaat zo te zien.

Opvallend: ook de CD&V is eigenlijk tegen de maatregel. Twee jaar geleden diende ondervoorzitter Griet Smaers een resolutie in ter ondersteuning van de dagbladhandelaars. Die werd unaniem goedgekeurd. “De resolutie wil dat de regering onderzoekt hoe een level playing field kan worden gecreëerd voor de bezorging van kranten en tijdschriften via de verschillende kanalen.” Ook de monopoliepositie van Bpost werd er in aangeklaagd.

Amendement

In een reactie aan SCEPTR laat Wouter Vermeersch weten dat zijn partij een amendement zal indienen om de bedelingssubsidie ongedaan te maken. Zijn partij stelt voor dat het parlement de betaling gewoon schorst in het systeem van voorlopige twaalfden. “Een meerderheid van de parlementsleden kan, indien ze vijf minuten politieke moed heeft, die onrechtvaardige subsidie schrappen.” Eerder keurde het parlement al een amendement van de PVDA op die manier goed.