Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EVRM) heeft ons land veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan een criminele Tunesiër. Dat meldt Belga. De Tunesiër werd na zijn veroordeling teruggestuurd naar zijn land van herkomst, maar dat was een inbreuk op de mensenrechten oordeelt het EVRM.

In 2008 kwam de toen 19-jarige Montassar Makdoudi vanuit zijn geboorteland Tunesië naar België. Hij verbleef illegaal in ons land en werd bovendien amper twee jaar na aankomst in ons land ook nog veroordeeld voor poging doodslag, poging tot diefstal met geweld en opzettelijke slagen en verwondingen. 

Europees Hof veroordeelt België tot morele schadevergoeding

Tot eind 2012 zat Montassar Makdoudi in de gevangenis, waar hij ook het bevel kreeg om na zijn veroordeling ons land te verlaten. Na het uitzitten van zijn celstraf werd hij in een gesloten centrum geplaatst met het oog op zijn uitwijzing, maar hij tekende beroep aan tegen die beslissing met het argument dat hij inmiddels een meisje met de Belgische nationaliteit erkend had als zijn dochter. 

Makdoudi werd enkele maanden later vrijgelaten na een vonnis van het Hof van Cassatie. In 2016 werd hij echter terug opgepakt en in een gesloten centrum geplaatst, van waar hij later dat jaar werd gerepatrieerd naar Tunesië. 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt nu dat de uitwijzing van de criminele Tunesiër onwettig was. Zo zouden de mensenrechten van de man geschonden zijn omdat de uitwijzing een inbreuk was op het recht op een privé- en gezinsleven. Daarnaast is volgens het EVRM ook artikel 5§4 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens geschonden omdat de man niet binnen een redelijke termijn een gerechtelijk oordeel kreeg over de wettigheid van zijn opsluiting. 

De Belgische staat moet nu een morele schadevergoeding van 10.000 euro betalen aan de Tunesiër, net als 3.000 euro gerechtskosten.