Het gat in de begroting blijft maar groeien. Afgelopen weekend raakte nog maar bekend dat 2019 afklokte op een tekort van 8,8 miljard euro, dubbel zoveel als eerder voorspeld. Nu brengt La Libre Belgique  dat de ontsporing in 2020 nog erger zal worden. Voor dit jaar voorspelt men een tekort van 12 miljard euro.

Als de voorspelling klopt, loopt het tekort op tot 2,4% van het BBP. Dat is vier keer meer dan vier jaar geleden. In 2019 daalden de fiscale inkomsten met 1,1%. Vooral de inkomsten uit directe belastingen dalen. De overheid betaalde meer terug bij de personenbelasting, volgens de krant is dit deels een gevolg van het arrest ‘Imfeld Garcet’. Dat zou 1,16 miljard minder inkomsten betekenen voor de overheid.

Daarnaast zakten ook de opbrengsten uit de vennootschapsbelasting met 844 miljoen euro. Mogelijks komt dit door het sterk inzetten op het systeem van de voorafbetaling door Johan Vanovertveldt (N-VA). Hierdoor zijn heel wat belastingen ‘al geïnd’ in het jaar van voorafbetaling, maar het volgende jaar, nu dus, kan men niet meer op die inkomsten rekenen. 

Maal vier

Die twee punten samen zorgen voor ongeveer 2 miljard minder inkomen voor de Belgische staat in 2020. Ter vergelijking, in 2018 was het tekort nog 0,7% van het BBP, in 2019 groeide het naar 1,85 en in 2020 wordt het dus 2,4%.
Ook blijven de uitgaven altijd maar stijgen in België, de sociale uitgaven op kop. België is op dat vlak wereldleider.

De minister van Begroting, David Clarinval (MR) zegt dat “de regering in lopende zaken jammer genoeg geen maatregelen kan nemen om de situatie recht te trekken“. Het tekort werpt dan ook meer en meer haar schaduw over de regeringsformatie.