De voorzitter van de Nederlandse Raad van Marokkaanse Moskeeën (RMMN), Yahia Bouyafa, is zwaar in opspraak gekomen. In een antisemitische e-mail verklaarde hij zijn steunbetuiging aan terreurgroep Hamas. Vorige week nog hield de vicevoorzitter van dezelfde moskeeorganisatie in de Tweede Kamer juist een gloedvol betoog tégen extremisme bij moslims. Dat brengt De Telegraaf.

De mail kwam vorige week naar boven en staat vol opvallende uitspraken. Er in staat onder meer dat Hitler een Jood was, Hamas een legitieme verzetsgroep is die steeds sterker wordt, Palestina nooit een Joodse staat zal worden en alle Joden zullen worden verdreven uit Israël. Joodse organisaties zijn niet opgezet met de uitlatingen en eisen opheldering.

Dit is de kwaadaardigste vorm van antisemitisme”, reageert Aron Vrieler van het CIDI, dat aangifte overweegt. “Iedere moskee die een plek wil in de Nederlandse samenleving moet dit vierkant veroordelen. Omdat Bouyafa hiermee aanzet tot groepsdiscriminatie en zelfs geweld, is het bovendien strafbaar. Dat hij geen voorzitter zou mogen zijn van een raad van moskeeën, lijkt me duidelijk.”

Façadepolitiek

De uitlatingen komen aan het licht op het moment dat het Nederlandse parlement in een speciale commissie zich buigt over de radicale islam en de ‘façadepolitiek‘ in het bijzonder. Dat is naar buiten toe gematigd opereren en extremisme afkeuren, maar intern de gemeenschap een orthodoxe onverzoenlijke leer opleggen. Die onverzoenlijkheid toont zich in de goedkeuring van geweld tegen homo’s en het verbieden van omgang met mensen van een ander geloof. 

Intimidatie en het opleggen van leefregels en kledingvoorschriften moeten individuele keuzes aan banden leggen en een integratie in deze samenleving tot een minimum begrenzen. Zo creëert men een orthodox ecosysteem dat zich afzet tegen het Westen.

Bouyafa gold jaren als invloedrijk bestuurder in islamitisch Nederland, maar hij treedt zelden in de schijnwerpers. Vicevoorzitter van de RMMN, Saïd Bouharrou, haalde vorige week nog de media met waarschuwingen tegen extremisme in Nederlandse Moskeeën.

Complottheorie

Vrieler van het CIDI vindt de stelling ‘Hitler was een jood’ een afschuwelijke bewering. “Dat is overduidelijk een complottheorie die de gedachte uitdrukt dat Joden de Holocaust zelf hebben veroorzaakt om de oprichting van Israël te bewerkstelligen. Puur antisemitisme, en bovendien een regelrechte aanval op onze herinnering aan de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog.”

Eddo Verdoner van het Centraal Joods Overleg vindt de uitingen “schrikbarend.” “Het CJO hecht aan de goede banden met de moslimgemeenschap”, zegt Verdoner. “Dit soort wereldvreemde uitspraken, die terrorisme lijken goed te praten, schaden die. Ik vind dat er opheldering moet komen. Als dit waar is, moet de RMMN hier verantwoordelijkheid voor nemen.

Bouyafa reageerde nog niet op de mail. De vicevoorzitter deed dit wel al. Hij geeft toe dat Bouyafa emotioneel kan zijn, maar twijfelt aan de authenticiteit van de mail. Hij vind de tekst vreemd en distantieert zich er volledig van. “Dit staat mijlenver van wat wij doen.”

Yahia Bouyafa was ook al voorzitter van Federatie Islamitische Organisaties Nederland (FION), dat is onderdeel van de FIEO, de Europese koepelorganisatie van het Moslimbroederschap. Dat is een extremistische organisatie die aan de basis ligt van heel wat radicalisme. Osama Bin Laden werd onder meer door het moslimbroederschap geradicaliseerd. Bouyafa ontkende die banden altijd, maar die bleken er wel te zijn.