De Amerikaanse scoutvereniging Boy Scouts of America (BSA) zit in troebel vaarwater. Het ledenaantal zit al jaren in dalende lijn en een reeks van rechtszaken over seksueel misbruik lijken de doodsteek te geven aan de organisatie. Dat meldt onder meer BBC News.

De 110-jarige vereniging heeft nu bescherming gevraagd tegen schuldeisers. De organisatie wil een fonds oprichten voor de slachtoffers van seksueel misbruik. De Scouts willen wel hun activiteiten voorzetten. Omwille van de vraag tot faillissement worden alle burgerlijke zaken nu gepauzeerd. 

Meer dan 12.000 slachtoffers

In een stortvloed van meldingen over seksueel misbruik, waarvan de meeste plaatsvonden tussen 1960 en 1980, loopt de organisatie het risico op erg grote schadeclaims. Meer dan 12.000 kinderen zouden er slachtoffer zijn geweest. 7.819 leiders zouden misbruik hebben gepleegd. De schadeclaims kunnen oplopen in de miljarden.

De BSA geeft erg veel om de slachtoffers van misbruik en wil zich oprecht verontschuldigen aan iedereen die gekwetst is geweest als scout. We zijn razend dat er tijden zijn geweest waarbij individuen misbruik van ons programma hebben gemaakt om onschuldige kinderen kwaad te doen.” aldus algemeen directeur Roger Mosby.

De BSA stelt zich nu constructief op, maar critici verwijten hen van jarenlang nalatig te zijn geweest en dat er een cultuur van misbruik kon bestaan. In 2012 werden er al 20.000 documenten vrijgegeven door het gerecht, maar de BSA dekte deze zaak toe. Nochtans werden er meer dan 1.000 ontslagen vrijwilligers met naam genoemd in de bestanden. De Scouts hebben plegers van misbruik geïdentificeerd maar het niet gemeld aan de ouders of aan het gerecht.

Bastion Amerikaanse waarden

De Boy Scouts golden altijd als een bastion van traditionele Amerikaanse waarden. Er was een eed om de plicht aan God en vaderland te vervullen, en een missie om jonge mensen voor te bereiden op ethische en morele keuzes. Maar achter de mooie façade bleek een groot pedofilienetwerk te zitten, aldus de advocaat van een slachtoffer.

Vorig jaar kondigde de Boy Scouts al een grote verandering aan in haar traditionele rol om nu ook meisjes toe te laten bij de Boy Scouts. Dit om “meer inclusief” te zijn. Nochtans bestaat er ook een Girl Scouts of the USA (GSUSA), die waren niet opgezet met de verandering.