De laatste vijf jaar is het absoluut aantal abortussen in België met 10% gedaald. Dat blijkt uit de verslagen van de Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking. Zo meldt De Morgen. In verhouding met het aantal geboortes is de daling echter minder spectaculair. Dan bedraagt ze slechts een halve procent.

In 2017 waren er in ons land 17.257 zwangerschapsafbrekingen. Tweeduizend minder dan in 2012, toen nog 19.155 vrouwen abortus pleegden. Ter referentie, in 2017 werden er 64.501 kinderen geboren en in 2015 waren dat er nog 68.549. Over de evolutie van onvruchtbare vrouwen werd niet bericht. Tot op vandaag waren enkel de cijfers tot en met 2011 bekend.

De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen in 2017 voor abortus kiezen is 28,5 jaar. De voornaamste redenen die ze daarbij aangeven is dat ze momenteel geen kinderwens hebben (27 procent), dat hun gezin compleet is (13 procent) of dat ze te jong zijn (9 procent). 6 procent studeerde nog en nog eens bijna 6 procent koos voor een abortus om financiële redenen. Het overgrote deel van de onderbrekingen vindt plaats in de abortuscentra (84 procent). 472 vrouwen trokken in 2017 naar Nederland voor een abortus, omdat hun wettelijke termijn overschreden is.

Sterkste daling bij tieners

De sterkste daling vindt plaats bij tieners en twintigers. In 2012 waren er 2.390 onderbroken tienerzwangerschappen, in 2017 was dat 1.596. Bij twintigers ging het aantal zwangerschapsonderbrekingen in diezelfde periode met 1.307 naar beneden.

De verklaring daarvoor ligt volgens de abortuscommissie bij een betere en goedkopere anticonceptie. Nochtans blijkt dat de helft van de vrouwen die abortus onderging onder contraceptie was. Vandaag kunnen jongeren tot 21 jaar gratis anticonceptiemiddelen krijgen. Vanaf april zal dat zelfs tot 25 jaar kunnen. De morning-afterpil wordt dan “gratis” voor alle vrouwen, ongeacht hun leeftijd. Ook het feit dat steeds meer vrouwen ook op jonge leeftijd voor een spiraal kiezen, die voor langere tijd voor bescherming zorgt, verklaart volgens andere onafhankelijke experts de daling.

De commissie wil daarom meer inzetten op anticonceptie. Ze stelt voor om alle anticonceptie terug te laten betalen door het Riziv, noodanticonceptie zonder voorschrift beschikbaar maken, de morning-afterpil verkrijgbaar maken bij het CLB. Ze wil ook dat er “gratis” condoomautomaten op school komen.

Timing

De Evaluatiecommissie Zwangerschapsonderbreking kon de afgelopen jaren geen cijfers publiceren. De raadgevende commissie, die in 1990 in het leven werd geroepen, vond niet genoeg kandidaten om alle mandaten in te vullen, en kon bijgevolg geen verslagen afleveren.

Sinds eind 2018 zijn de mandaten weer ingevuld. De Commissie kon de cijfers van 2014 tot 2017 nu publiceren. Daaruit blijkt dat het aantal zwangerschapsafbrekingen de afgelopen jaren vrij fors gedaald is.

Dat de cijfers nu vrijkomen is opvallend, omdat er in het parlement een debat woedt over het optrekken van de abortustermijn. Momenteel is abortus in België mogelijk tot 12 weken. Om daarna nog een abortus te laten uitvoeren moet er levensgevaar zijn voor de moeder of een ernstige afwijking bij het kind. In de twaalfde week van een zwangerschap heeft een ongeboren baby immers al armpjes en handjes, een gezicht en hersenen, hart en longen.

De paars-groene partijen samen met de communisten in de Kamer willen de termijn echter optrekken naar 18 weken. De Raad van State buigt zich nog over die versoepeling. Dat advies wordt midden deze maand verwacht. Linkse politici zien in de daling een bewijs dat het liberaliseren van het aantal abortussen niet leidt tot excessen. Nochtans kwam ook in Nederland een rapport vrij over abortus. Daaruit blijkt dat de abortusratio er historisch hoog is.