Hangt het van PS-voorzitter Paul Magnette af, dan komt er een minimumpensioen van 1.500 euro netto voor iedereen met een volledige loopbaan van 45 jaar. De uiteindelijke kostprijs? Zo’n 1,25 miljard euro tegen het einde van de volgende legislatuur, schat Magnette. Het Planbureau evenwel meent, volgens De Tijd, dat de kostprijs kan oplopen tot 3,2 miljard euro.

Zowel de Franstalige als Nederlandstalige socialisten maakten van de verhoging van het minimumpensioen een breekpunt. Immers, momenteel heeft bijna de helft van de gepensioneerden een pensioen onder de 1.500 euro netto. Wel hangt Magnette voorwaarden vast aan de verhoging van het minimumpensioen tot 1.500 euro. Dit zou alleen maar gelden voor wie een volledige loopbaan van 45 jaar heeft. Tevens wil de PS-voorzitter de verhoging pas vanaf 2021 laten ingaan. 

Een deel van de verhoging willen de socialisten financieren aan de hand van een ‘solidariteitsmechanisme’. Personen met een pensioen boven de 3.500 euro per maand zouden een hogere solidariteitsbijdrage moeten betalen, een maatregel die op het einde van de legislatuur zo’n 700 miljoen euro moet opleveren. 

Magnette meent dat zijn ambitieuze pensioenplannen, op het einde van de legislatuur, zo’n 1,25 miljard euro zullen kosten. Volgens het Planbureau evenwel, zo weet De Tijd, kan de kostprijs oplopen tot zo’n 3,2 miljard euro. Zelfs in het meest voordelige scenario blijft het volgens zelfstandigenorganisatie Unizo de vraag wie deze beleidsmaatregel gaat betalen. “Zelfs als meer mensen aan de slag gaan, bestaat het risico dat dat niet volstaat om deze gigantische uitgavenstijging te betalen. En dan liggen hogere belastingen en bijdragen onvermijdelijk op tafel”, laat Unizo tegenover De Tijd optekenen.

Alterantieven?

Ook de ‘Zweedse’ partijen willen een verhoging, al kiezen ze wel voor een andere aanpak. Zo willen de liberalen dat iedere werknemer een aanvullend pensioen opbouwt aan de hand van een verplichte bijdrage van ministens drie procent op het loon. De christendemocraten kijken dan weer naar een veralgemeend aanvullend pensioen via de werkgever.