Hoewel de communisten van de PVDA graag “de superrijken” aanvallen, blijkt hun partij zelf ook in het geld te zwemmen. De extreem-linkse partij haalt elk jaar maar liefst 1,5 miljoen euro aan lidgeld binnen. Dat is vier keer meer dan de N-VA, nochtans met voorsprong de grootste partij van het land. De wetgeving bepaalt echter dat giften aan partijen begrensd zijn. Het Vlaams Belang vraagt een onderzoek. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Alle partijen samen halen samen 3,7 miljoen euro aan lidgeld binnen elk jaar. De kleine communistische partij PVDA/PTB neemt maar liefst 1,5 miljoen euro daarvan op haar rekening. Dit hoge bedrag haalt ze binnen door onder meer te werken met variabele lidgelden. Je kan lid worden vanaf 20 euro per jaar, maar hoe actiever iemand is binnen de partij, hoe meer die bijdraagt. Actieve leden betalen 60 euro en leden met verantwoordelijkheden binnen de partij betalen nog meer. 

De PVDA/PTB werkt voor die leden met een referentiebudget. Verantwoordelijken die minder of evenveel verdienen dan dat referentiebudget betalen 5 euro per maand, zij die meer verdienen betalen meer in functie van hun loon.

Dat is echter niet zo evident. Er bestaat immers een wet op de partijfinanciering, en die bepaalt dat giften boven de 125 euro geregistreerd moeten zijn. Giften boven de 500 euro per persoon zijn zelfs verboden.

Problematisch

Het Vlaams Belang vindt de werking van de PVDA/PTB dan ook problematisch. De nationalisten vragen een onderzoek door de parlementaire controlecommissie. “Indien zou blijken dat de zelfverklaarde politieke maagden van PVDA/PTB inderdaad de wet hebben overtreden en hebben gesjoemeld met het niet registreren van giften, dienen de nodige sancties te worden opgelegd“, laat VB-franctieleider Barbara Pas aan HLN weten. Als zou blijken dat de communisten in overtreding zijn, kan bijvoorbeeld beslist worden dat een deel van de overheidsdotatie ingehouden wordt.

Professor Bart Maddens, expert in partijfinanciering, geeft aan dat het VB wel gelijk kan hebben. “Het systeem van lidgelden van PVDA/PTB zit in een schemerzone. In de wet staat geen definitie van een lidmaatschapsbijdrage, maar in principe krijg je voor lidgeld iets in ruil. Inspraak bijvoorbeeld, het partijblad… Iets proportioneels. Maar lidgelden van 1.000 euro staan totaal niet in verhouding tot wat leden daarvoor terugkrijgen. Je zou kunnen redeneren dat alles wat men meer betaalt dan het standaard lidmaatschap een gift is. Er zijn dus argumenten om te zeggen dat het illegale giften zijn, maar daar zou een rechter over moeten oordelen.

“Leugens”

De communisten zijn niet gediend met de vraag van het Vlaams Belang. In een uitgebreid persbericht noemen ze de insinuatie van het Vlaams Belang “fake news“. “Er is niets mis met onze ledenbijdragen”, zegt parlementslid en PVDA-woordvoerder Tom De Meester in een reactie op het nieuws dat de PVDA 1,5 miljoen euro ophaalt via de jaarlijkse lidgelden. “Wij steunen op eigen krachten. Dat maakt ons onafhankelijker van overheidssteun. De andere partijen zouden daar beter een voorbeeld aan nemen, in plaats van louter aan de subsidiekraan te hangen. De klassieke partijen zijn de grootste subsidieslurpers.” Een redenering die voor veel mensen erg kapitalistisch klinkt. 

De Meester gaat verder:“Er is een onderscheid tussen giften en lidgelden. De wet beperkt financiële giften voor partijen tot 500 euro per persoon per jaar, om te vermijden dat bedrijven, zoals vroeger, politieke invloed bij partijen kopen. Maar mandatarissen en leden mogen natuurlijk nog altijd wel zélf een ledenbijdrage betalen aan hun eigen partij. Dat is de logica zelf.” 

Overigens is de boekhouding van de PVDA tot in de puntjes in orde, besluit De Meester. “De financies van de PVDA worden sinds 2014 elk jaar gecontroleerd door een onafhankelijke bedrijfsrevisor en door de bevoegde Kamer-commissie. Er is geen enkel probleem met onze lidgelden. Dit is een broodje-aap-verhaal, zoals we dat van extreem-rechts gewoon zijn.”

Dat laatste argument doet volgens Maddens weinig ter zake. “Die controlecommissie doet geen audit van de politieke partijen. Hoeveel de leden afzonderlijk betalen aan lidmaatschapsbijdragen blijkt ook niet uit de boekhouding: daar staat gewoon een totaalbedrag ingeschreven. En daar zie je inderdaad dat PVDA-PTB een zeer groot bedrag aan lidmaatschapsbijdragen inschrijft. Boekhoudkundig valt er niet veel op aan te merken, maar dat is geen argument om te zeggen dat er niets aan de hand is.