Huidig Vlaams Parlementslid Kris Van Dijck (N-VA) stapte deze zomer na een kortstondige periode op als voorzitter van het Vlaams Parlement. De reden? Berichtgeving van P-Magazine die de N-VA-politicus in verband bracht met sociale uitkeringen en een prostituee. De klacht van Van Dijck tegen deze berichtgeving werd door de Raad voor de Journalistiek (RVDJ) hoofdzakelijk gegrond verklaard. 

De afgelopen Vlaamse feestdag was er een in mineur voor Van Dijck. Zo werd er tijdens de feestelijkheden door P-Magazine een fors artikel gepubliceerd, waarbij werd geschreven dat Van Dijck niet alleen een maîtresse/prostituee had maar deze ook zou hebben geholpen bij het verkrijgen van een uitkering.

In een reactie op de hetze verklaarde Van Dijck zich voornemens om een klacht in te dienen bij de RVDJ. Zo voerde de N-VA-politicus aan dat het artikel op onwaarheden en lasterlijke aantijgingen was gebaseerd. Hoewel de RVDJ – op basis van de aangedragen feiten – geen definitieve uitspraak kan doen, is de instantie wel van mening dat P-Magazine de aantijgingen onvoldoende kan funderen. “Ook de titel dat klager een meisje van plezier betaalde met belastinggeld, wordt op geen enkele manier gestaafd door de inhoud van het artikel en ook hiervoor haalt de journalist geen elementen aan die dit kunnen onderbouwen, terwijl het om ernstige verdachtmakingen gaat”, citeert BELGA uit de beslissing.

Tevens laakt de RVDJ dat Van Dijck, voor de publicatie, geen kans op wederhoor kreeg. Nochtans is dit volgens de organisatie “essentieel gezien de ernstige beschuldigingen die de eer en goede naam betreffen”. 

De N-VA-politicus kreeg evenwel niet over de volledige lijn gelijk. Zo werd het argument dat P-Magazine zijn privacy had geschonden niet geaccepteerd. De reden? Bij een publiek figuur zoals Van Dijck kunnen bepaalde elementen uit het privéleven van belang zijn. “De Raad is van oordeel dat dit het geval is en dat het maatschappelijk belang van de berichtgeving opweegt tegen het privébelang van klager”, citeert BELGA de RVDJ.

Lees meer:

Van Dijck dient klacht in tegen P-magazine en journalist