Amerikaans president Donald Trump heeft vandaag een persconferentie gehouden over de situatie in het Midden Oosten, na de escalatie van de afgelopen dagen. Deze morgen nog, schoot Iran enkele raketten af op Amerikaanse doelen en het was dan ook uitkijken naar de reactie van de Amerikaanse president. Die werd live uitgezonden, onder meer door Fox News.

Hij begon zijn toespraak met mee te delen dat Iran “nooit de kans zal krijgen om een nucleair wapen te bezitten“, pas daarna kwam er een goedemorgen. Hiermee benadrukte hij zijn vastberadenheid om het regime van Teheran geen massavernietigingswapens te laten hebben. 

Die vastberadenheid koppelt hij gelukkig aan vrede. Hij maakte duidelijk niet militair terug te zullen slaan na de aanval van Iran. Hij wees er op dat deze nacht geen Amerikaanse of Iraakse slachtoffers te betreuren waren. Dankzij de gedegen voorbereiding en een goed waarschuwingssysteem was er slechts minimale schade. 

Gezicht gered

Hierdoor heeft Iran haar gezicht kunnen redden door ‘terug te slaan’ en is er tegelijk een opening voor een onderhandelde oplossing, iets waarvoor Trump eerder al de deur open zette. Zolang het regime in Iran echter streeft naar atoomwapens, zal Amerika pleiten voor verdere economische sancties, wat de Iraanse economie sterk schaadt. 

Hij riep andere landen op om een nieuwe deal te maken met Iran. Los van de miskleun onder Obama, maar een waar Iran kan bloeien en ontwikkelen in plaats van zoals nu haat, onrust en oorlog te verspreiden. Hij gaf ook aan de NAVO meer te zullen betrekken in het Midden Oosten.

Hij wees er op dat Amerika zelf economisch goed draait en geen energie uit die regio meer nodig heeft. Trump zei dat het verslaan van IS een goede zaak was voor Iran en toonde opmerkelijke publieke bereidheid om samen verder te werken op dit en andere, gedeelde prioriteiten.
De Amerikaanse president sloot af met de verklaring dat zijn land klaar is om vrede te sluiten met iedereen die dat ook wil.