Hoewel nog een relatief jonge partij, scheert het rechts-conservatieve Forum voor Democratie (FvD) hoge toppen in Nederland. Bij de provinciale verkiezingen van 2019 werd de partij zelfs de grootste. Een van de meest opvallende persoonlijkheden in de partij is Tweede Kamerlid en voormalig strafpleiter Theo Hiddema. SCEPTR-redacteur Pieter Van Berkel ging met hem in gesprek. Lees het volledige interview hier of koop de nieuwste papieren versie van ‘t Pallieterke.

Theo Hiddema (FvD) blikt terug op de periode van Pim Fortuyn. “Hij beroerde thema’s die de rest het liefst verzweeg, op een onbeschaamde en luchtige manier. Er was geen grip op te krijgen, dus werd hij maar neergezet iemand die geen inhoud had. […] Omdat zijn volgelingen daar niet intrapten, begonnen ze hem maar als racist te bestempelen”, zegt het Tweede Kamerlid. “Rechtse opvattingen hebben op thema’s als immigratie en integratie, vanuit de zorg dat het helemaal misliep als het zo doorging, dat is geen racisme. Helemaal niet, het is gewoon een verlangen om een beetje sociale cohesie in acht te houden. […] het werd met een loodzwarte saus overgoten.  ‘Hitler’, ‘Himmler’, alles heeft hij gehad. Dat irriteerde mij mateloos. Maar ik kon ook wel voorzien dat het zo mis zou lopen. Het zijn de politici die hem slachtrijp hebben gemaakt.”

Hiddema: “Wij willen een versterking van het democratische proces”

Volgens Hiddema bestaat er bij sommigen een “intens verlangen om [FvD] weg te zetten als het gevaar voor de democratie”. “Terwijl wij juist een uitstekende democratische partij van hier tot ginder zijn. Wij willen juist een versterking van het democratische proces. Wij willen helemaal geen sterke man, wij willen helemaal geen laarzen door de straten, geen optochten en geen groepsdwang, helemaal niet. We zijn eerder een libertijnse partij, dus het tegendeel van wat men beweert”, oppert Hiddema.

In december besliste de Nederlandse Hoge Raad dat de Nederlandse Staat verplicht moet worden om bijkomende maatregelen te nemen tegen klimaatverandering, nadat de actiegroep Urgenda met die eis naar de rechter trok. “Ik betrap mezelf ook wel op een listigheidje om zichtbaar te maken hoe ademocratisch dit is”, zegt de voormalige advocaat. “Dus wat kan ik doen? Een stichting beginnen, dat is zo gepiept. De volgende stap is dat ik een politiek doel nastreef. Dat zou weleens beperking van de immigratie kunnen zijn. Want daarmee is de volksgezondheid en het recht op huisvesting natuurlijk ook ernstig in het geding. Dat is Europees recht en dat is dwingend. […] Dan kan ik het Marrakeshpact er nog bijhalen. Dat is niet bindend, zeggen ze, maar dat is dat Klimaatpact waar Urgenda mee zwaait ook niet. Het Marrakeshpact bepaalt dat landen onderling verplicht moeten worden om die mensen terug te nemen, maar dat gebeurt dus helemaal niet […] Met die combinatie kan ik naar de rechter lopen […] Is toch hartstikke leuk?”

“De redacties van praatprogramma’s zijn allemaal geselecteerd op hun linksigheid”

De FvD’er wijst ook op de link tussen criminaliteit en cultuur of religie. “Je kweekt een hele generatie van antisociale persoonlijkheden. Die komen uit een nest waar ook een religieuze component speelt. Als je uit een gezin komt waar de hele dag de Arabische televisie opstaat, dan word je niet opgevoed met grote liefdevolle gedachten voor de Staat der Nederlanden, eerder met vijandigheid”, zegt Hiddema. “Cultuur heeft alles te maken met religie. Dat is met mekaar verweven. Je hebt natuurlijk bovenste beste brave moslims, om het maar zo te noemen, die heel braaf op hun stoel zitten en de Koran lezen en zich helemaal verlustigen op hun prachtige unieke band met Allah. Niks aan de hand, zolang je op je stoel blijft zitten. Maar als dat religieuze aspect zich manifesteert in vijandigheid jegens de autochtone bevolking, de gestelde machten en de politie, dan ga je van kwaad naar erger.”

Over linkse vooringenomenheid bij de media zegt Hiddema: “De mediawereld zit heel lang gebakken in een sfeer van ‘rechts is een beetje bedenkelijk’. Daar zijn ze ook allemaal op geselecteerd in de redacties van die praatprogramma’s. Ze zijn allemaal links hoor, allemaal. […] Dat is allemaal inteelt. Die hebben allemaal hun positie te danken aan die veronderstelde kritische linksigheid. Als ze opeens tot dat inzicht komen: ‘Dat rechtse standpunt, daar zit wel wat in’. Dan krijgen ze problemen met de familie en de collega’s.”

“De hinder die we van wapens ondervinden komt van diegenen die een illegaal wapen hebben”

Enkele jaren geleden werd Nederlands Limburg geteisterd door een golf gewelddadige overvallen. Hij raadde potentiële slachtoffers aan om een wapen aan te schaffen ter zelfverdediging. “Toen brak de pleuris uit. Alsof ik zou zeggen dat iedereen die een wapenwinkel binnenloopt met cash zomaar meteen een wapen moest kunnen kopen. Wapenbezit is goed geregeld in Nederland. Je moet een psychologische test doen en een verklaring van goed gedrag voorleggen. Dat wil ik ook”, klinkt het. “Wat is dat trouwens voor een discussie? Want de hinder die we van wapens ondervinden komt van diegenen die gewoon een illegaal wapen hebben. En die geven dat echt niet terug en die gaan echt geen verklaring van goed gedrag kunnen voorleggen.”

Lees het volledige interview hier of koop de nieuwste papieren versie van ‘t Pallieterke.