Ofschoon het akkoord tussen enerzijds het separatistische ERC en anderzijds de centrale regeringspartijen, nemen de spanningen in Catalonië niet af. Zo werd Catalaans regeringsleider Quim Torra door de Spaanse kiescommissie afgezet. Deze beslissing volgt op een veroordeling voor ongehoorzaamheid. De reden? Torra weigerde een separatistisch spandoek van een regeringsgebouw te laten halen.

Op het centrale bestuursniveau sloten de PSOE en het radicaal-linkse Podemos een akkoord met het Catalaanse ERC. In ruil voor hun steun kreeg de Catalaanse partij de belofte dat er onderhandelingen kwamen tussen Madrid en Catalonië. Het uiteindelijke resultaat zou via een referendum aan de Catalanen worden voorgelegd. Hoewel er noch over de timing, noch over de inhoud duidelijkheid bestaat, is een nieuw onafhankelijkheidsreferendum uitgesloten. 

Kan het parlement een oplossing vinden?

Vorig jaar werd Torra veroordeeld omdat hij een separatistisch spandoek niet van het regeringsgebouw liet halen. In navolging daarvan werd de regeringsleider, op vordering van het rechts-liberale Ciudadanos en het conservatief-nationalistische Vox, door de Spaanse kiescommissie afgezet als parlementslid. Hoewel Torra nog in beroep kan gaan tegen deze beslissing, heeft dit geen schorsende werking.

In principe is Torra louter zijn zetel in het Catalaans parlement kwijt. Echter, volgens de statuten van het Catalaans parlement moet de regeringsleider als parlementslid zijn verkozen. Het is goed mogelijk dat Torra via een handigheid aan de macht blijft. Zo bepalen de statuten alleen dat de regeringsleider als parlementslid moet zijn verkozen, niet dat hij het moet blijven. Torra zelf omschrijft de beslissing van de kiescommissie als een “staatsgreep”.

Lees meer:

Spaans premier doet toegift aan Catalaanse separatisten