De Kamerfractie van de sp.a heeft een voorstel klaar om de recent vernietigde effectentaks opnieuw te lanceren. Het wetsvoorstel stelt een belasting in van 0,15 procent op effectenportefeuilles groter dan 500.000 euro. Dat bericht De Tijd.

De effectentaks kennen we nog van het fameuze Zomerakkoord van de regering-Michel uit 2017. Toen voerde de federale regering al een belasting in op bepaalde effecten zoals aandelen en obligaties. De vermogensbelasting stootte echter op juridische bezwaren van het Grondwettelijk Hof en werd in oktober van vorig jaar vernietigd. De reeds geïnde opbrengsten moesten niet terugbetaald worden.

KMO’s

Met het nieuwe voorstel willen de Vlaamse socialisten tegemoetkomen aan de opmerkingen van het hoge rechtscollege. Zo wordt de belastbaarheid in het wetsvoorstel uitgebreid naar alle soorten effecten, waaronder ook afgeleide producten en aandelen op naam. Dat zou een extra belasting voor KMO’s – waarin de aandelen op naam zijn – betekenen.

Een eerste schijf van 500.000 euro wordt vrijgesteld van belasting. Die grens is dezelfde als in de effectentaks van de regering-Michel, zij het dat titularissen van rekeningen die gezamenlijk een half miljoen overschreden wél vanaf de eerste euro belasting moesten betalen onder de vernietigde regeling.

Verwacht wordt dat de belasting dankzij de uitgebreide belastbare basis evenveel zal opbrengen als de vernietigde effectentaks. In 2018 kwam dat neer op 226 miljoen euro. Het voorstel van de Vlaamse socialisten moet ook het gat in de begroting helpen dichtrijden, maar wordt wellicht op de lange baan geschoven in het licht van de federale regeringsonderhandelingen.