De overheid slaagt er alsmaar moeilijker in om illegalen, ook wel sans-papiers genoemd, vrijwillig of gedwongen terug te sturen. Het stijgend aantal asielaanvragen in combinatie met een daling in het aantal erkenningen, zorgt er voor dat de groep sans-papiers die niet in ons land mag blijven, sterk groeit. Dat brengt De Standaard.

Het aantal asielaanvragen voor België blijft maar oplopen. In 2019 waren er bijna 20% meer aanvragen dan het jaar daarvoor. Maar liefst 27.742 mensen probeerden erkend te worden als vluchteling. Het aantal ligt 18,3% hoger dan in 2018 en maar liefst 40,9% hoger dan in 2017. Maar van iedereen die asiel aanvraagt in België, heeft slechts een kleine minderheid recht er op.

Dit betekent dat een stijgend aantal mensen hier gewoon onrechtmatig verblijft. Terugkeren doen ze niet zomaar. Meer nog de ­terugkeercijfers van de federale zijn overheid al twee jaar weer in vrije val. In 2017 keerden in totaal 11.011 vreemdelingen terug, het hoogste aantal in jaren. Na een daling in 2018 is dat aantal in 2019 verder gedaald tot 8.620, het laagste aantal sinds 2010. 

Diensten hebben het moeilijk

Fedasil slaagt er alsmaar moeilijker in om mensen te overtuigen vrijwillig terug te keren. Maar ook de repatriëringen door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) vanuit de gesloten centra verlopen alsmaar stroever.

Volgens Fedasil, dat verantwoordelijk is voor de organisatie van de vrijwillige terugkeer, speelt de langere verblijfsduur in de opvangcentra een nefaste rol. Daarnaast is het ook erg moeilijk geworden om mensen uit bepaalde landen terug te sturen, omdat die landen dwars liggen of onveiliger zijn geworden. De DVZ worstelde de voorbije jaren dan weer met de aanpak van de transmigratie.

Voormalig Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken reageert op het slechte nieuws via sociale media. Op Facebook wijst hij op de uitspraak van Maggie De Block (Open Vld) die beweerde dat ze een departement ‘in crisis en in chaos’ aantrof en dat ze het allemaal ‘menselijker’ ging aanpakken. Maar niet veel later stortte ze België opnieuw in een asielcrisis. “13 maanden later: Terugkeercijfers in vrije val, asielcijfers in stijgende lijn, opvang bomvol, dienstverlening nooit zo traag en gebrekkig, ontevredenheid bevolking stijgt met de dag.“, aldus Francken.