In de gemeenteraad van Gent vond een opvallende stemming plaats. Het betrof de deelname van Sofie Bracke (Open Vld) aan de ‘inspiratiemissie’ van VOKA naar Israël. De meerderheid was daar erg verdeeld over nadat extreemlinks daar protest tegen had uitgebracht. Er werd een wisselmeerderheid gevonden van rechtse partijen tegen links en extreemlinks. Open-Vld, CD&V, N-VA en Vlaams Belang stemden voor. Sp.a, Groen en PVDA waren tegen de handelsmissie.

Bracke gaf in de gemeenteraad aan dat ze Gent wil laten uitgroeien tot een technologiehoofdstad in Europa. Ze wees er op dat ze vorig jaar deelnam aan een reis naar China, dat werd toen niet gecontesteerd door Tom De Meester. Israël was voor Bracke interessant vanwege de technologie. De inbreng in ‘propere economie’ en vooral in de gezondheidszorg lijken haar een meerwaarde voor Gent. Bovendien paste Bracke haar programma aan, en schrapte ze vier bedrijven die aan het Israëlische leger gelinkt worden uit haar reis. In de plaats daarvan zal ze technologiebedrijven bezoeken die zich inzetten voor een schoner milieu. 

Tom De Meester in de aanval

Het was hoofdzakelijk Tom De Meester die het woord had. De man, die oorspronkelijk van Brugge komt, klaagde de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden aan en de vele veroordelingen die het land al door de VN had opgelopen. Deelnemen aan een missie naar een land die de mensenrechten zo schendt is voor de communisten plots een brug te ver.

De technologische bedrijven die Sofie Bracke ging bezoeken zouden deel uitmaken van het ecosysteem dat de bezetting mogelijk maakt. Hierbij ging De Meester wel voorbij aan het feit dat Israël omringd is door extreem vijandige, niet-democratische regimes en dat het militaire karakter van de Israëlische samenleving ook daar nuttig voor blijkt.

Rechts redt de missie

Johan Deckmyn van het Vlaams Belang wees er op dat de PVDA het ideologisch speelde en op die manier de linkse partijen in de meerderheid pijn deed. Hij feliciteerde de PVDA daarmee. Dit incident wijst er volgens de fractievoorzitter van het Vlaams Belang echter op dat er geen samenhang meer is in de meerderheid. Deckmyn merkte op dat de fractieleiders eerder overeengekomen waren dat de reis in orde was, maar dat Groen, opgejaagd door PVDA, haar mening bijstuurde.

Hij haalde ook aan dat Gent geen banden heeft met Israël, maar wel samenwerkingsverbanden heeft met bijvoorbeeld Mohammedia in Marokko, en dat land bezet de Westelijke Sahara sedert 1979. Ook het Chinese Weihai is een partnerstad. China bezet Tibet en schendt op massale schaal de rechten van de Oeigoeren. Hij vroeg dan ook enige consequentie in de zaak en riep op tot een algemeen debat waardoor de stad op een doordachte manier een beleidslijn kan aanhouden in dergelijke zaken, eerder dan selectief verontwaardigd te zijn.

(lees verder onder de tweet)

Ook Anneleen Van Bossyt zag een breuk in de meerderheid. Het amendement die sp.a en Groen nog indienden vond ze een voorstel van de meerderheid tegen de meerderheid. Een speciaal geval en niet zo verbindend, het woord van de burgemeester dat meerdere keren tegen hem werd gebruikt. Ze wees er eveneens op dat de linkse meerderheidspartijen in januari vorig jaar nog unaniem akkoord gingen met de handelsmissie. Toen zagen ze geen graten in het bezoek.

Van Bossuyt merkte op dat de laatste reis naar China exact hetzelfde inhield als die naar Israël, zowel qua prijs als qua legitimatie. Ze wees er op dat China ook massaal mensenrechten schendt, Oeigoeren in heropvoedingskampen steekt, de culturele rechten van minderheden met de voeten treedt en hun erfgoed vernietigt. Ook de keiharde repressie tegen democratische betogers in Hong Kong haalde ze aan. De PVDA had toen geen enkele kritiek.

Wisselmeerderheid 

Volgens haar is de reis naar Israël niet meer dan een handelsmissie, die reeds goedgekeurd werd. Ze wees er op dat die een meerwaarde bieden voor Gentse bedrijven. Daarom stemde N-VA voor de missie, maar ze vroeg zich wel af hoe het stadsbestuur nog verder kan werken. En zij niet alleen. Wordt vervolgd