Het (plotse) ontslag van VRT-topman Paul Lembrechts blijft de gemoederen verhitten. Zo blijkt dat minister van Media Benjamin Dalle (CD&V), die de uiteindelijke knoop doorhakte, een belangrijk rapport over de kwestie niet kon inkijken. De minister kreeg louter een “mondeling verslag”. Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) spreekt over een “politieke afrekening”.

Maandenlang speelde er bij de VRT een intern conflict tussen enerzijds gedelegeerd VRT-bestuurder Paul Lembrechts en anderzijds directeur Peter Claes. Het resultaat? De VRT-topman vroeg aan de raad van bestuur het ontslag van Claes. Dit verzoek werd evenwel geweigerd en uiteindelijk moest Lembrechts zelf de baan ruimen. “Hij heeft een voorstel gedaan tot ontslag aan de raad van bestuur. Dat is unaniem niet gevolgd. En vervolgens is hij er niet in geslaagd om dat vertrouwen te herstellen”, stelde Dalle in VRT-programma Terzake

Lembrechts evenwel was relatief onafhankelijk en stond – gelet op het gegeven dat hij de besparingen probeerde te verzachten – op een goed blaadje bij de vakbonden. Ter linkerzijde veroorzaakt het ontslag dan ook opgetrokken wenkbrauwen. In de aanloop naar het debat in het Vlaams Parlement vroeg de oppositie het verslag op van extern bemiddelaar Fabiaan Van Vrekhem. Wat bleek? Dalle bezit noch het rapport, noch kon het inkijken. Nochtans, gelet op het gegeven dat Van Vrekhem met alle betrokken partijen sprak, kan dit rapport een belangrijk licht op de zaak werpen. 

“Politieke afrekening”

Ter linkerzijde kan men het nieuws niet smaken. “Wanneer dit document, waarin het functioneren van de VRT-directie tegen het licht wordt gehouden, niet aan de basis lag om de CEO te ontslaan dan vraag ik me af op welke grond Paul Lembrechts dan wel aan de deur is gezet”, klinkt het bij sp.a-parlementslid Katia Segers.

Groen-parlementslid Meuleman gaat nog een stapje verder en spreekt over een “politieke afrekening”. “De CEO kantte zich tegen de opnieuw 40 miljoen besparingen van de Vlaamse Regering. Sinds 2007 werken er al 600 mensen minder en wordt het moeilijk voor VRT om haar taak te doen. Hij koos de kant van de werknemers en kreeg een politieke afrekening”, stelde Meuleman in Radio 1-programma De Ochtend.