Het Nederlandse Almere heeft een Nederlands-Somalisch gezin opgevangen in een hotel. Dat kostte de gemeente maar liefst 18.000 euro. Het cijfer raakte bekend na enkele vragen door de PVV. Dat brengt Omroep Flevoland. 

Dat komt neer op zo’n 163 euro per nacht. De gemeente zegt dat er geen mogelijkheid is om de kosten terug te vorderen. De gemeente had in december gelijk gekregen van de rechter nadat ze de situatie aanklaagde. Die erkende dat het gezin zelf in staat is om voor onderdak te zorgen. 

Drie maand op hotel

De gemeente had toen reeds drie maanden lang de hotelkosten van het gezin betaald. Dat kwam daar terecht nadat ze uit Engeland waren gevlucht. De vader zegt er bedreigd te zijn geweest. Hij was beland in een ruzie tussen drugsbendes. Het gezin voelde zich onveilig en dacht een tijdelijk onderkomen te hebben gevonden bij een kennis uit Leiden, maar dat ging op het laatste moment niet door.

Daarop besloten ze om terug te keren naar Almere. De plek waar ze hadden gewoond voor hun vertrek naar Engeland een goeie tien jaar geleden. Ze vonden echter geen woning en vroegen hulp aan de gemeente Almere. Die weigerde, maar het gezin spande een rechtszaak aan. De rechter oordeelde toen dat de gemeente moest onderzoeken of het gezin echt in staat was om zelf een woning te vinden. Uit dat onderzoek bleek dat dat het geval was. Tegen dat besluit ging het gezin in beroep.

(lees verder onder de tweet)

De rechtbank zei dat het gezin in het Verenigd Koninkrijk zelfredzaam was, “beide ouders hadden een betaalde baan en ze hebben geen gebruik gemaakt van hulpinstanties.”

Ook heeft het gezin recht op een bijstandsuitkering. “Hiermee hebben zij inkomen om te kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten van bestaan.” Daarnaast vindt de rechtbank dat ze de problemen over zichzelf hebben afgeroepen. Het fiet dat ze geen dak boven hun hoofd hebben, is omdat ze ondoordacht en niet goed voorbereid naar Nederland zijn vertrokken. “De Wet maatschappelijke ondersteuning is niet bedoeld om hiervoor een oplossing te bieden.”