De N-VA wil met een wetsvoorstel opvang voor asielzoekers aanscherpen tot de Europese minima. In dat voorstel wordt geen opvang meer voorzien voor wie een meervoudige asielaanvraag indient, voor asielzoekers met de Europese nationaliteit of voor personen die in een ander EU-land een asielaanvraag deden.

De partij wil daarmee de instroom in het opvangnetwerk terugdringen. Dat staat onder grote druk door de huidige asielcrisis die woedt sinds Maggie De Block opnieuw staatssecretaris van migratie is. De regering maakt daar grote sommen geld voor vrij.

Het Belgisch asielbeleid is momenteel veel lakser dan Europa oplegt. Zo vangt ons land zelfs asielzoekers op wiens aanvraag geweigerd werd. Die kunnen dan opnieuw een asielaanvraag indienen, vaak alleen om opvang te bekomen. “Daar willen we nu paal en perk aan stellen, wat tegelijk ook het aantal meervoudige asielaanvragen zal doen dalen”, stelt Kamerlid Darya Safai.

EU-Burgers

Een ander misbruik dat vandaag bestaat, is het aanvragen van asiel door mensen met een EU-nationaliteit, veelal Oost-Europeanen. Die aanvragen zijn natuurlijk bij voorbaat kansloos. Ze worden ingediend om misbruik te maken van het opvangsysteem en de bijkomende medische zorgen.

Dat afschaffen zal leiden tot fors minder asielaanvragen bij deze groep”, zegt Kamerlid Theo Francken. “De mogelijkheid voor Europeanen om een asielaanvraag zelf in te dienen moet uiteraard open blijven staan, laat dat duidelijk zijn, Catalanen blijven welkom.

Asielshoppers

Tot slot betreft een omvangrijk deel van de asielaanvragen geen nieuwkomers, maar mensen die al langer in de Schengenzone aanwezig zijn. Dat kan gaan van mensen wiens asielaanvraag in een ander land geweigerd werd of weggelopen zijn van hun hangende asielprocedure. Dat kan achterhaald worden via de Europese elektronische vingerafdrukdatabank voor asielzoekers. “Met ons voorstel willen we het opvangrecht voor deze ‘asielshoppers’ integraal afnemen. Dat zou niet alleen de druk op het opvangnetwerk verlichten, maar tegelijk een enorm ontradend effect met zich meebrengen dat de asielcijfers zelf ook zal doen dalen”, besluit Safai.